Odziv dr. Urše Opara Krašovec na pismo rektorja Univerze v Ljubljani zaposlenim in študentom

Predhodna izmenjava pisem in izjav: Ostra kritika vodstva Univerze v Ljubljani s strani zaposlenih ter Seznam podpisanih pod apel vodstvu Univerze v Ljubljani.

Spoštovani rektor, prof. dr. Ivan Svetlik,

Zahvaljujem se Vam za pismo, ki ste ga v imenu vodstva Univerze naslovili vsem zaposlenim in študentom Univerze v Ljubljani. Pismo je odziv na IZJAVO, ki izraža zaskrbljenost zaposlenih za ugled Univerze zaradi kopičenja nesprejemljivih pojavov. IZJAVA s 104-mi podpisanimi Vam je bila posredovana in objavljena v medijih 12.1.2016, zbiranje podpisov pa se še nadaljuje. Namerava spodbuditi živahen notranji dialog z namenom iskanja razlogov ter konkretne odgovornosti za sporna dejanja, ki krnijo integriteto Univerze ter njen družbeni ugled. V pismu navajate, kako vodstvo Univerze že ukrepa ter si hkrati želi javne razprave. Da bi bil notranji dialog še bolj plodovit, Vas, oziroma vodstvo Univerze, prosim za odgovore na spodaj zastavljene dileme oziroma vprašanja.

V pismu opisujete trud vodstva Univerze za odpravo zakonsko vprašljivih in etično spornih praks, ki krnijo ugled Univerze. Sočasno pa sporočate, da vodstvo Univerze ne bo ukrepalo proti osebam, za katere ni dokazano, da so nezakonito ravnale. Ali ne drži, da mora akademska skupnost ravnati tudi etično in ne le zakonito? Ali vodstvo Univerze v primeru kršitev Etičnega kodeksa ne ukrepa? Ali lahko pričakujemo odpravo etično spornih praks, če kršitve Etičnega kodeksa niso sankcionirane? Ali so bile res vse prijave suma kršitve akademske poštenosti, s katerimi je bilo seznanjeno vodstvo Univerze, posredovane Komisiji za etična vprašanja, kot trdite v pismu? Koliko prijav je Komisija za etična vprašanja prejela, koliko jih je obravnavala, kakšna je bila vsebina prijav in kakšni so bili ukrepi oziroma izrečene sankcije ob zaznavi kršitve Kodeksa? Iz zapisnikov Komisije za etična vprašanja, ki so objavljeni na spletni strani Univerze v Ljubljani (Intranet, zadnji s 15.12.2014), tega ni mogoče razbrati.

Ob aferi izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost na Univerzi v Ljubljani opažamo, da vodstvo Univerze ne čuti z družbo. Družba je ocenila izplačevanje dodatkov za etično in moralno sporno, vodstvo Univerze pa dejanja odgovornih za izplačevanje opravičuje in javnosti sporoča, da bo ukrepalo le proti osebam, za katere je dokazano, da so ravnale nezakonito. Ali je vodstvo Univerze tudi tokrat za mnenje zaprosilo Etično komisijo? V kolikor je Etična komisija obravnavala ta primer, bi bilo zelo zanimivo vedeti njeno mnenje.

Ob teh (takih) dogodkih se postavlja tudi vprašanje, ali trenutno vodstvo Univerze v Ljubljani lahko razvije občutljivost za akademsko poštenost, ki je sestavni del izobraževanja in dobre znanosti, če je v takem razkoraku z normami družbe.

Za vaš odgovor na zastavljena vprašanja se Vam najlepše zahvaljujem. Sočasno Vas prosim, da pismo posredujete vsem zaposlenim na Univerzi v Ljubljani in študentom na enak način, kot ste posredovali vaš odziv na IZJAVO.

Z lepimi pozdravi,

Urša Opara Krašovec