Apel vodstvu Univerze v Ljubljani: seznam podpisanih

Izjava in odziv Rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ivana Svetlika

Za uvrstitev na seznam zaposlenih na Univerzi v Ljubljani pošlji "podpis" na [email protected], navedi "naziv, Priimek in ime, ime članice UL".

Zaposleni na Univerzi v Ljubljani (abecedni vrstni red) - se dopolnjuje
(posodobljeno 20. 1. 2016 9:00)


doc. dr. Accetto Tomaž BF, UL
doc. dr.  Amon - Prodnik Jernej FDV, UL
doc. dr. Batistič Zorec Marcela  PeF, UL
doc. dr.  Belušič Gregor BF, UL
izr. prof. dr.  Berce Jaro FDV, UL
prof. dr. Berovič Marin FKKT, UL
prof. dr. Bešter Rogač Marija FKKT, UL
prof. dr. Blažič Milena Mileva PeF, UL
prof. dr.  Bohanec Borut BF, UL
izr. prof. dr.  Burcar Lilijana  FF, UL
doc. dr. Butala Matej BF, UL
izr. prof. dr.  Cigić Blaž BF, UL
izr. prof. dr.  Cvetko Vah Karin FMF, UL
asist. dr. Čehovin Luka FRI, UL
prof. dr. Čufar Katarina BF, UL
asist. dr.  Dogša Iztok BF, UL
doc. dr.  Dolenc Koce Jasna BF, UL
izr. prof. dr.  Dolžan David FMF, UL
prof. dr. Dolžan Vita MF, UL
prof. dr. Dovč Peter BF, UL
dr. Dragoš Srečo FSD, UL
prof. dr. Drobne Damjana BF, UL
prof. dr. Drobnič - Košorok Marinka VF,UL
doc. dr.  Fišer Cene BF, UL
Flajnik Boštjan VF, UL
asistent Gaber Aljaž FKKT, UL
izr. prof. dr.  Gaberščik Alenka BF, UL
izr. prof. dr.  Germ Mateja BF, UL
lekt. Geršak Urša FF, UL
doc. dr.  Glavan Gordana BF, UL
izr. prof. dr.  Golja Petra BF, UL
doc. dr.  Gostinčar Cene BF, UL
prof. dr. Gunde - Cimerman Nina BF, UL
znan. sod. dr. Hočevar Mateja FE, UL
prof. dr. Horvat Simon BF, UL
prof. dr. Javornik Branka BF, UL
izr. prof. dr.  Jelenc Krašovec Sabina FF, UL
doc. dr. Jež Brezavšček Brina PeF, UL
zasl. prof. dr. Jogan Maca FDV, UL
prof. dr. Jurc Maja BF, UL
Klančnik Vojko FDV, UL
prof. dr. Klemenčič Matej FF, UL
izr. prof. dr.  Kobe Zdravko FF, UL
prof. dr. Kogej Ksenija FKKT, UL
prof. dr. Kogovšek Tina FDV in FF, UL
Komel Mirt FDV, UL
viš. pred. dr. Korošec Helena PeF, UL
prof. dr. Kostanjšek Rok BF, UL
izr. prof. dr.  Kovač Franci FKKT, UL
doc. dr.  Kovačič Gorazd FF, UL
prof. dr.  Kreft Lev FF, UL
doc. dr.  Kristan Matej FRI, UL
prof. dr. Kump Sonja FF, UL
prof. dr. Lenarčič Brigita FKKT, UL
izr. prof. dr.  Lesar Irena PeF, UL
prof. dr. Leštan Domen BF, UL
asist. dr.  Lojk Jasna FE, UL
prof. dr. Lukšič A. Andrej FDV, UL
prof. dr. Lukšič Igor FDV, UL
prof. dr. Maček Peter BF, UL
prof. dr. Majdič Gregor VF,UL
raziskovalec Mance Boris FDV, UL
prof. dr. Mandić-Mulec Ines BF, UL
prof. dr. Marinčič Marko FF, UL
prof. dr. Marinšek - Logar Romana BF, UL
doc. dr.  Mažgon Jasna FF, UL
doc. dr.  Mencin Čeplak Metka FDV, UL
prof. dr. Mihalič Rafael FE, UL
prof. dr. Milisav - Ribarič Irina ZF, UL
prof. dr. Muršič Rajko FF, UL
Nabergoj Tjaša UL
prof. dr.  Narat Mojca BF, UL
asist. Obradović Davor BF, UL
viš. znan. sod. dr. Opara Krašovec Urša FE, UL
prof. dr. Osterc Gregor BF, UL
asistent Ostrc Tadej MF, UL
prof. dr. Pavliha Marko FPP, UL
viš. znan. sod. dr. Pavlin Mojca FE, UL
doc. dr. Pavšelj Nataša FE, UL
izr. prof. dr.  Petrič Gregor FDV, UL
izr. prof. dr.  Petrovič Uroš BF, UL
prof. dr. Pintar Marina BF, UL
prof. dr. Pisanski Tomaž FMF, UL
prof. dr. Plemenitaš Ana MF, UL
doc. dr. Poljšak Škraban Olga FeF, UL
prof. dr. Potočnik Primož FMF, UL
doc. dr.  Prevorčnik Simona BF, UL
raziskovalec Pušnik Tomaž FDV, UL
prof. dr. Rajterič Tomaž AG, UL
prof. dr. Rogelj Irena BF, UL
asist. dr. Rovšek Barbara PeF, UL
prof. dr. Sepčič Kristina BF, UL
izr. prof. dr.  Simonič Peter FF, UL
dr. Skočaj Matej MF, UL
asist. Slavec Ana FDV, UL
prof. dr. Stanković Peter FDV, UL
izr. prof. dr. Starčič Erjavec Marjanca BF, UL
prof. dr. Stopar David BF, UL
doc. dr.  Šabec Ksenija FDV, UL
doc. dr. Šarac Bojan FKKT, UL
doc. dr. Šega Agata FF, UL
Šega Čeh Barbara FF, UL
doc. dr. Šifrar Kalan Marjana FF, UL
Švab Alenka FDV, UL
izr. prof. dr.  Šteh Barbara FF, UL
prof. dr. Štihec Jože FSP, UL
prof. dr. Štrus Jasna BF, UL
pom. tajnika Štupar - Potočnik Marija BF, UL
doc. dr.  Trošt Sedej Tadeja BF, UL
doc. dr. Urbas Raša NTF, UL
doc. dr. Vengust Modest VF,UL
prof. dr. Veranič Peter MF, UL
asis. dr. Veselič Maja FF, UL
doc. dr. Vezovnik Andreja FDV, UL
prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija FF, UL
mlada raziskovalka Vidmar Tjaša FE, UL
asist. dr. Vrhovski Mohorič Mojca PeF, UL
doc. dr. Zadnikar Darij PeF, UL
asist. dr. Zajc Jožica FDV, UL
mladi raziskovalec Zima Matej FF, UL
Žgavec Mirjam PeF, UL
prof. dr. Žgur Bertok Darja BF, UL


Zaposleni na Univerzi v Mariboru (abecedni vrstni red) 

Čelofiga Bojan FGPA, UM
doc. dr. Čuš Babič Nenad FGPA, UM
doc. dr. Godina Vuk Vesna FF, UM
izr. prof. dr.  Klampfer Friderik FF, UM
mag. Licardo Marta PEF, UM
mladi raziskovalec Lipuš Alen FF, UM
izr. prof. dr.  Mencinger Matej FGPA, UM
doc. dr. Praprotnik Brdnik Anita FGPA, UM
prof. dr. Rebolj Danijel FGPA, UM
doc. dr. Repolusk Samo FNM, UM
doc. dr. Sternad Zabukovšek Simona EPF, UM
izr. prof. dr.  Šraml Matjaž FGPA, UM
izr. prof. dr.  Vezjak Boris FF, UM
mag. Zorič Zdenko FGPA, UM
doc. dr. Zupan Simon FF, UM

Skupaj 137 podpisov (122 UL in 15 UM).