Ostra kritika vodstva Univerze v Ljubljani s strani zaposlenih

Izjava zaposlenih na Univerzi v Ljubljani

Zaposleni na Univerzi v Ljubljani smo skrajno zaskrbljeni zaradi dejanj nekaterih vodilnih posameznikov in posameznic, ki krnijo integriteto univerze ter njen družbeni ugled. Še posebej nas skrbi, da vodstvo Univerze pojavov, ki so moralno-etično skrajno sporni in/ali celo neskladni z zakonsko ureditvijo, ne razrešuje pravočasno in na primeren način.

Opravičevanje nezakonitih izplačil dodatkov, podpora psevdoznanstvenih projektov, zlorabe položaja vodilnih in vodstvenih funkcij, opuščanje dolžnega ravnanja, nespoštovanje konkurenčne prepovedi in plagiatorstvo je le nekaj nedavnih najodmevnejših primerov, ki mečejo slabo luč na vse zaposlene, torej tudi na tiste, ki ravnajo skladno s temeljnimi akademskimi vrednotami in delujejo družbeno odgovorno.

Podpisani zahtevamo, da celotna univerzitetna skupnost nemudoma prične z notranjo razpravo in iskanjem razlogov ter konkretne odgovornosti za sporna dejanja. Še posebej pozivamo tiste vodilne, ki so neposredno vpleteni, ali so opustili dolžna dejanja, da s svojim odstopom omogočijo, da se proces razčiščevanja sploh prične.
Povezava na seznam podpisnikov, ki se dopolnjuje.


Odziv vodstva Univerze v Ljubljani na Izjavo zaposlenih:
Spoštovani sodelavke, sodelavci, študentke in študenti,

na naslovih elektronske pošte Univerze v Ljubljani se je pojavil poziv za podpisovanje IZJAVE, ki izraža zaskrbljenost za ugled Univerze, obtožuje njeno vodstvo za nepravočasno in neustrezno ukrepanje v zvezi z nekaterimi nesprejemljivimi pojavi na Univerzi ter poziva k odstopu vodilne, ki 'so neposredno vpleteni ali so opustili dolžna dejanja'. S tem v zvezi vodstvo Univerze v Ljubljani daje naslednja pojasnila in stališča.

Vodstvo Univerze v Ljubljani skrbi, da se je v preteklih letih tudi na Univerzi vzpostavilo nekaj zakonsko vprašljivih in etično spornih praks, ki bremenijo uresničevanje njenega poslanstva, to je ustvarjanje znanja, izobraževanje in prenos znanja, in krnijo njen ugled v družbi. Zato smo:
Podpiramo poziv, da univerzitetna skupnost pospeši razpravo o spornih ravnanjih, še posebej v okviru javne razprave o predloženih dokumentih, ki že poteka. Želimo si čim prejšnjega sprejetja ustrezne ureditve, saj ugotavljamo, da sta tako problematika avtorskih honorarjev, kot izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost v veliki meri posledica nejasnih oziroma nezadovoljivo izdelanih univerzitetnih pravil za omenjena področja.

Vodstvo Univerze je pri svojem ravnanju zavezano načeloma zakonitosti in demokratičnosti. Skladno z načeloma ne nameravamo ne obtoževati in ne ukrepati proti osebam, za katere ni dokazano, da so nezakonito ravnale. Skozi demokratično razpravo bomo iskali za Univerzo sprejemljive rešitve, čeprav bo to morda zahtevalo več časa. Zato vse zaposlene in študente prosimo za angažirano in strpno razpravo, ne glede na pritiske javnosti, ki najbolj prizadenejo prav tiste posameznike, katerih delo in ravnanje je neoporečno.

Za akademsko skupnost je prav, da smo zadržani do neargumentiranih sodb. Potrebno je premišljeno ravnanje, s katerim bomo prispevali k pravilnemu razumevanju problematike v javnem prostoru in preprečili nadaljnje spodbujanje medsebojne konfrontacije poklicnih skupin, kar je moralno in etično nesprejemljivo. Univerzo moramo zaščititi tudi pred tem, da bi bila izrabljena za politična obračunavanja.

V profesionalnih skupnostih, kot je univerzitetna, že stoletja velja, da se odprta vprašanja in nesoglasja rešujejo znotraj skupnosti, skladno s sprejetimi etičnimi kodeksi in postopki profesionalnega nadzora. Pobudniki IZJAVE za notranjo razpravo so le-to že v začetku postavili v javni prostor, kar je v nasprotju z zgoraj zapisanim. Na tak način zagotovo ne bomo prispevali k družbenemu ugledu Univerze, ki je domnevno skrb pobudnikov.

Univerza v Ljubljani
Prof. dr. Ivan Svetlik
Rektor / Rector