Odgovor Simone Kralj Fišer na protestno pismo

V januarju 2015 sem v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v sklopu predavanj »Živela evolucija« predstavila raziskave na področju izbire spolnega/življenjskega partnerja. Predavanje je naletelo na negativen odziv skupine »Vstajniške Socialne Delavke«, ki mi je poslala ogorčeno pismo. Ker je zadeva prešla v javno debato, dodajam nekaj pojasnil.

Poudarjam, da sem na predavanju povzela rezultate relevantnih študij objavljenih v priznanih znanstvenih publikacijah (npr. Nature, Science, Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, Trends in Cognitive Sciences, Evolution and Human Behavior, Trend in Ecology and Evolution). O teh istih študijah je bilo napisanih veliko poljudnoznanstvenih knjig in posnetih več odmevnih dokumentarnih filmov za priznane televizijske programe, na primer britanski BBC in druge. V predstavitvi sem vselej navedla vire in poslušalcem omogočila, da sami preverijo reference mojih povzetkov.

Pred predavanjem opozorim, da ne bom podajala svojih subjektivnih vrednotenj, temveč povzemala znanstvene študije. V predavanju predstavljene interpretacije so povzete iz znanstvene literature in uveljavljene znotraj evolucijske biologije. V uvodu širše predstavim spolne sisteme pri človeku in povem, da se bom v nadaljevanju osredotočila na biološke vidike izbire partnerja pri heteroseksualcih, ki si želijo otroke. Poslušalce tudi opozorim, da gre v večini primerov za študije hitrega »intuitivnega« odziva ljudi. V diskusiji poudarim, da so raziskave predstavljene strogo znotraj konceptov evolucijske biologije, in da bi vključitev drugih vidikov verjetno dala kompleksnejšo sliko.

Skratka predstavim raziskave, ki so bile podvržene vsem kriterijem znanstvenega dela in objavljanja njegovih rezultatov, zato pričakujem, da bo tudi njihova kritika ustrezala enakim kriterijem, če naj jo jemljemo resno. Moralno zgražanje in osebni napadi na raziskovalce ne smejo zamenjati argumentirane kritike in debate.

Narobe je od raziskovalca pričakovati, da ne bo omenjal rezultatov študij zgolj zato, ker bi bile te morda lahko v določenih krogih narobe razumljene ali zlorabljene. Ravno tako tovrstne raziskave na področju evolucijske biologije nimajo implikacij za uveljavitev določenega družbenega reda ali določene politike spolov. Biologija sama po sebi ne postavlja normativnih trditev, še manj zahtev.

Očitek, da z navajanjem bioloških raziskav širim sovraštvo do žensk in utrjujem patriarhat, pa je enostavno žaljiv. Ne samo zaradi tega, ker imam izkušnjo položaja ženske v znanosti in njenih institucijah, temveč tudi zato, ker evolucijska biologija in feminizem nikakor nista izključujoča. Informirano in racionalno razpravo o tem vprašanju, ter o feminizmu in znanosti na sploh, absolutno spodbujam in pozdravljam. Enakopravnost med ženskimi in moškimi potrebujemo.

Simona Kralj Fišer


Glej tudi: 
Kvarkadabra blog: Je slab časopisni povzetek predavanja legitimna osnova za grob napad na predavateljico?
Kvarkadabra blog: Ali lahko od novinarjev pričakujemo vsaj minimalno znanstveno pismenost?