V spomin


V spomin na našega direktorja prof. dr. Janka Jamnika smo imeli v sredo na Kemijskem inštitutu žalno sejo, kjer sem imel kratek nagovor.

Na Kemijski inštitut je želel pritegniti odlične znanstvenike, ki jih je s previdnostjo iskal in vabil. Želel si je ustvariti mednarodno skupnost, kjer ne bi manjkalo študentov in bolj izkušenih sodelavcev iz tujine, uresničitve te želje pa žal ni dočakal. Bil je ambiciozen, neustrašen in svoje načrte in dosežke je drzno primerjal z najboljšimi na svetu, kar je zahteval tudi od nas: »biti najboljši«.
Čeprav je njegovo življenje prekinjeno, ostajajo njegove vrednote: odličnost, poštenost, odgovornost in zavzemanje za najvišje cilje vodilo za našo pot v prihodnost.

Žalosti me, da živimo v državi, kjer najpomembnejši predstavniki sploh ne opazijo, da jim sredi glavnega mesta izginjajo najboljši ljudje in da ne obsodijo tako grozovitega akta nasilja, s katerim se je to zgodilo. Popolnoma podpiram pismo Polone Mrvar.