Državna proračunska sredstva za znanost v 2011

Statistični urad je pravkar objavil, da je bilo v letu 2011 za raziskovalno-razvojno dejavnost namenjenih 7,9 % manj proračunskih sredstev kot leto pred tem.
V letu 2011 je bilo v Sloveniji za raziskovalno-razvojno dejavnost namenjenih 200,7 milijona EUR državnih proračunskih sredstev ali 0,55 % slovenskega bruto domačega proizvoda. ...
Če v tem prikazu upoštevamo še evropska sredstva (71 milijonov EUR), ki jih je država prejela za RRD iz strukturnih skladov EU, je torej v letu 2011 namenila za RRD 271,7 milijona EUR državnih proračunskih sredstev ali 0,75 % slovenskega bruto domačega proizvoda.
Vir: Statistični urad RS - Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost, končni proračun, Slovenija, 2011

Za primerjavo:
Iz državnih virov je bilo v letu 2010 za RRD namenjenih 263,1 milijona EUR finančnih sredstev ali 35 % vseh sredstev za RRD. V zadnjih letih pomenijo pomembnejši vir financiranja RRD v Sloveniji tudi sredstva iz tujine; ta so v opazovanem letu znašala 44,8 milijona EUR. (več: Kvarkadabra blog: Slovenija je za raziskave v letu 2010 porabila 2,1 % BDP)

Oznake: