torek, 08. november 2011

Slovenija je za raziskave v letu 2010 porabila 2,1 % BDP

Iz pravkar objavljenega poročila Statističnega urada RS:
V letu 2010 smo v Sloveniji porabili za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) 745,9 milijona EUR bruto domačih izdatkov ali 2,1 % slovenskega bruto domačega proizvoda /.../ 14 % več sredstev kot v prejšnjem letu.
/.../
K vsem bruto domačim izdatkom za raziskave in razvoj (BIRR) so tudi v letu 2010 največ finančnih sredstev za RRD prispevale gospodarske družbe, in sicer 435,5 milijona EUR ali 58 % vseh sredstev za RRD; delež teh sredstev v strukturi sredstev za RRD v primerjavi s prejšnjim letom ostaja enak. Iz državnih virov je bilo za RRD namenjenih 263,1 milijona EUR finančnih sredstev ali 35 % vseh sredstev za RRD. V zadnjih letih pomenijo pomembnejši vir financiranja RRD v Sloveniji tudi sredstva iz tujine; ta so v opazovanem letu znašala 44,8 milijona EUR, to je za 13 % več sredstev kot prejšnje leto.

Vir: Statistični urad RS - Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2010 - začasni podatki

3 komentarji:

  1. Kot dopolnitev zgoraj zapisanega še informacija, da je Statistični urad pravkar objavil nove podatke o financiranju znanosti v letu 2010: "Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost so v letu 2010 znašala 217,9 milijona EUR ali 306,7 milijona EUR, če v prikaz vključimo evropska sredstva za raziskave in razvoj iz strukturnih skladov EU."

    Statistični urad RS - Dopolnitev podatkov o državnih proračunskih sredstvih za raziskovalno-razvojno dejavnost, končni proračun, Slovenija, 2010 (24. april 2012)

    OdgovoriIzbriši
  2. Vecina proracunskega R&R denarja je slo torej preko ARRS (v 2010 nekaj cez 176 milijonov EUR http://www.arrs.gov.si/sl/finan/letpor/10/)

    Morda kdo ve, zakaj Izum.si (torej sicris in cobiss) stane kar 5 milijonov EUR?

    OdgovoriIzbriši