Nacionalni energetski program Slovenije do 2030

(NOVEJŠA VERZIJA DOKUMENTA - TU)

V javnosti kroži dokument (naslovljen kot izhodišča dolgoročne energetske bilance 2010-2030, delovna verzija, pripravil ga je Center za energetsko učinkovitost na IJS), ki bo verjetno eno izmed glavnih izhodišč prihodnje javne razprave o energetski strategiji. Za okus, kaj lahko približno pričakujemo:

Obravnavani in ocenjeni so bili trije scenariji oskrbe z električno energijo za NEP:

- osnovni scenarij
izvedba investicij v termo energetskih objektov v teku skladno
z načrtovanjem na podlagi najnižjih stroškov proizvodnje, podaljšanje življenjske
dobe NEK, pospešitev izgradnje načrtovanih HE, modernizacija SPTE [soproizvodnja toplote in elektrike];

- jedrski scenarij (nadgradnja osnovnega scenarija)
zagotoviti dolgoročnoizkoriščanje jedrske energije v Sloveniji, podaljšanje življenjske dobe NEK in izgradnja nove enote JEK 2 ob lokaciji obstoječe, zagotoviti vzporedno obratovanje NEK in JEK2 v daljšem časovnem obdobju, izgradnja med 2022 –2030;

- plinski scenarij (nadgradnja osnovnega scenarija)
zagotoviti večjo diverzifikacijo virov od sedanje pri oskrbi z električno energijo s četrtim energentom, izgradnja dveh plinsko parnih elektrarn na zemeljski plin do leta 2030.

Za primerjavo sta bila oblikovana tudi dva dodatna scenarija:

- zapiranje PV [PREMOGOVNIK VELENJE] leta 2027
scenarij ovrednoti posledice postopnega zapiranja PV do leta 2027, prekinitve investicije TEŠ 6 v izvajanju. Izhodišče scenarija ostaja ohranjanje primerljive ravni proizvodnje električne energije v državi kot v osnovnem scenariju in diverzficiranosti virov pri oskrbi z električno energijo. Pri pokrivanju porabe električne energije ta scenarij ne sledi načelu najmanjših stroškov za proizvodnjo električne energije, temveč uporabo premoga omejimo. Za obdobje po 2016 znižamo tudi raven za kriterij: proizvodnja električne energije iz domačih virov;
(Scenarij je obravnavan v posebnem dokumentu)

- JEK 2 1700 MW (nadgradnja osnovnega scenarija)
je podrazličica jedrskega scenarija za dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji, izgradnja enote moči 1.700 MW na lokaciji v Krškem med 2022 – 2030