Članek Miša Alkalaja v Financah "Na počitnice v Cancun"

Na spletni strani Financ je objavljen članek Miša Alkalaja "Na počitnice v Cancun". Avtor prilaga povezavo na verzijo, ki je opremljena z opombami in referencam. Citiram prvi odstavek.
Teorijo, da povzročajo človeški izpusti toplogrednih plinov globalno ogrevanje – po novem “podnebne spremembe” – je znanstveno razvrednotila že sama narava: podnebje se je (celo bolj) ogrevalo v prvi polovici 20. stoletja[i], kljub bistveno manjšim človeškim izpustom CO2; in še bolj v daljni preteklosti, npr. med Srednjeveškim toplim obdobjem[ii]. Domnevno antropogeno ogrevanje s konca 20. stoletja se je že leta 1995 ustavilo, od leta 2002 pa se ozračje ohlaja[iii] - kljub temu, da človeški izpusti in zračna koncentracija CO2 še vedno rastejo. V nasprotju z napovedmi Medvladne komisije za podnebne spremembe (IPCC) led na Grenlandiji[iv], Arktiki[v] [vi] in Antarktiki[vii] narašča, prav tako praktično vsi kontinentalni ledeniki[viii], morje se ohlaja[ix] in gladina se ne dviguje[x] [xi]. Ampak, prav v letu pred podnebnim vrhom v Cancunu je pričela teorija o antropogenem ogrevanju izgubljati tudi politično podporo. [Originalne reference na koncu zapisa]


Nekaj pripomb in ...

[... "Disclaimer": Glede podnebne znanosti sem amater, moja osnovna izobrazba ni naravoslovna in znanje o klimatologiji je pridobljeno iz sekundarnih ali terciarnih virov. Sodbo o relevantnosti teh pripomb si torej ustvarite predvsem na podlagi presoje ustreznosti virov, ki jih navajam. Seveda zato nič manj ne stojim za zapisanim :) ]


Abstract, ki je na voljo na omenjenem linku, kot predmet raziskave navaja anomalijo v Severni Evropi in Arktiki: "The European Arctic experienced a pronounced warming around 1920 and a sustained warm period in the 1920s and 1930s. ..." Ničesar niti podobnega trditvi, da se je podnebje v prvi polovici stoletja hitreje ogrevalo, jaz tam nisem prebral. Lahko pa, da to piše v članku ...

Mimogrede, avtorji članka so očitno "mainstream" klimatologi in ne "skeptiki". Stefan Brönnimann, drugi avtor, je recimo vodja klimatološke skupine pri Politehniki v Zurichu. Očitno so nasprotno od Alkalaja "Cancunu" naklonjeni, saj prva povezava na strani tega ištituta (19.10.2010) napotuje na tale poziv raziskovalcev ERL (zurichške politehnike), naj države sledijo opozorilom znanstvenikov in storijo več za preprečevanje podnebnih sprememb ...


Srednjeveška klimatska anomalija (toplo obdobje med 10. in 13. stol) je očitno pomemben in še ne povsem pojasnjen pojav. Zgornji članek, ki so ga kot dokaz proti CO2 teoriji pograbili vsi "skeptični" blogi, je za "mainstream klimatologijo" prav nasprotno pomemben prispevek k razlagi, kateri različni mehanizmi lahko vplivajo na segrevanje ozračja. Če to vemo, je mogoče še trdneje podkrepiti teorijo, da je za sedanjo anomalijo kriv človek in njegovi toplogredni plini. Članek torej ni odkril srednjeveške anomalije - ta je že dolgo poznana in del vseh standardnih modelov - temveč je ponudil novo razlago le-te. Članek torej nikakor ni "heretičen" v smislu, da bi ga znanstvena skupnost razumela kot ugovor teoriji od človeka povzročenih podnebnih sprememb v 20. stol. - prav nasprotno. (Nekaj dodatnih informacij tule [RealClimate, 15.5.2010] in tule [ScepticalScience, 28.11. 2009])


Kar je v tem intervjuju hotel povedati Jones je, da moramo za statistično veljaven zaključek o trendu globalne temperature vzeti dovolj dolgo obdobje. Definitivno so temperature v zadnjih 15 letih najvišje izmerjene v zgodovini merjenja, a po strogih kriterijih statistike iz tega ne moremo zatrditi da je trend od leta 1995 (!) do danes trend segrevanja. Kot razložijo na RealClimate [15.2. 2010] v zapisu, ki ga je avtoriziral Jones

"while the globe has nominally warmed since 1995, it is difficult to establish the statistical significance of that warming given the short nature of the time interval (1995-present) involved. The warming trend consequently doesn’t quite achieve statistical significance. But it is extremely difficult to establish a statistically significant trend over a time interval as short as 15 years"

Če izolirano vzamemo obdobje 1995 do danes, statistika zaključka o definitivnem trendu segrevanja ne dovoljuje. Povsem drugače je (in natančno to je Jonesova poanta), če vzamemo daljše obdobje. Za ilustracijo tale graf, ki si ga bodo bralci KKD lahko sami interprerirali [Vir]Tu se vdržim sodbe. Edini vir, ki ga NewsBusters navajajo, je zelo k
ratek članek iz l. 2008 v grenlandskem dnevnem časopisu Sermitsiaq o velikem mrazu tisto leto in ledenem pokrovu med Kanado in Grenlandijo, ki pa pravzaprav tudi nima nobene prave zveze z omenjeno trditvijo. Zdi se mi, da novica o mrazu nekega dne pozimi l. 2008, o katerem poroča lokalni časopis, ni nekaj, kar je smiselno postaviti proti generalnim IPCC trditvam - je pa to čisto moja zdravorazumska presoja, zato ta hip nimam nasprotnega argumenta.


To je v bistvo zelo zanimivo in fino, da je Alkalaj opozoril na zadevo - mislim, da prvi v Sloveniji v množičnih medijih. Gre za pojav, ki je bil opažen marca letos (2010): zaradi nizkih temperatur se je na Barentsovem in Beaufortovem morju povečala površina ledenega pokrova, ki pa je bil (tudi zaradi relativno visokih temperatur pred tem), tanek. Satelitska merjenja povšine arktičnega ledu so so zabeležila povprečno povečanje ledene površine za ta čas. Medijske interpretacije fenomena so bile zelo različne. "Skeptični" (ampak tudi nekateri drugi) blogi so ga interpretirali kot primer, da se količina arktičnega leda v resnici ne manjša, ampak celo veča. Tudi razumni časopisi, kot je WIRED (9.4. 2010), so objavili članke, katerih ton je bil, da morda z arktičnim ledom le ni tako slabo, kot je kazalo. Glavna referenca članka iz WIRED je znanstvenik Dirk Notz iz Max Planck inštituta za meteorologijo iz Hamburga. Notz je bil dejansko vodja raziskovalcev, ki so pojav opazovali neposredno na terenu, na Grenlandiji, in je svojo razlago dogodka tudi sam zapisal v članku na RealClimate (26.6.2010). Res priporočam, strašno zanimiv zapis, če pa nimate časa, mogoče samo ta citat:
"For the measurement of this extent, it doesn’t matter at all how thick the ice is: any ice, however thin, contributes to sea-ice extent. Therefore, only considering a possible “recovery” of just the extent of Arctic sea ice always remains somewhat superficial, since sea-ice extent contains no information on the thickness of the ice."


Vprašanje segrevanja ali ohlajanja Antarktike je očitno kompleksno, vsekakor pa je relativno obskuren citirani blog precej zadnji vir, kamor bi se obrnil za odgovor. Po drugi strani pa ne bi rekel, da IPCC sploh trdi, da se obseg morskega ledu na Antarktiki zmanjšuje. Če smo natančni, IPCC zelo previdno zapiše, da o natančnem trendu antarktičnega ledu težko sodimo (AR4, Povzetek, str. 9):
Antarctic sea ice extent continues to show interannual variability and localised changes but no statistically significant average trends, consistent with the lack of warming reflected in atmospheric temperatures averaged across the region.
Blog, ki ga citira Alkalaj, torej v precejšnji meri napada "ptičje strašilo". Mimogrede, eden zadnjih bolj citiranih člankov o temperaturah na Antarktiki je tale (Nature, 22.1.2009, Steig & al.). Povzetek se glasi takole:

Assessments of Antarctic temperature change have emphasized the contrast between strong warming of the Antarctic Peninsula and slight cooling of the Antarctic continental interior in recent decades. ... This picture, however, is substantially incomplete owing to the sparseness and short duration of the observations. Here we show that significant warming extends well beyond the Antarctic Peninsula to cover most of West Antarctica, an area of warming much larger than previously reported. West Antarctic warming exceeds 0.1 °C per decade over the past 50 years, and is strongest in winter and spring.


Avtor bloga Robert W. Felix je znan prodajalec megle (kvarkadabrovske odpihovalce megle bo verjetno zabavalo, da je blog v veliki meri namenjen promociji njegove knjige Magnetic Reversals and Evolutionary Leaps: The True Origin of Species). S popolno nebuloznostjo njegovih trditev o ledenikih se je že pred časom podrobno ukvarjal George Monbiot v članku, ki je tudi del njegove knjige Vroče, ki smo jo pred kratkim prevedli pri Krtini.
Sicer pa priporočljiv vir za prave znanstvene podatke - seveda so povsem drugačni kot zgoraj navedeni - o ledenikih World Glacier Monitoring Service.Morda pa je nekaj na tem. Spencer dejansko je klimatolog. Res je, da je mož ultra konservativen, res je , da je zagovornik kreacionizma,
I came to the realization that intelligent design, as a theory of origins, is no more religious, and no less scientific, than evolutionism. ... True evolution, in the macro-sense, has never been observed, only inferred. ...If the public school system insists on teaching evolution as a theory of origins, in the view of many a religious activity, why is it discriminating against the only other theory of origins, intelligent design?
res je tudi, da "mainstream" klimatološke revije njegovih zaključkov še niso objavile - komentar Gavina Schmidta iz Nasinega GISS na RealClimate (7.4.2010),:

Once he has a proper paper outlining exactly what was done, and how the known issues have been dealt with, we might be in a better position to judge - but for now, this is merely curious, not definitive.
a vseeno, Spencer je resen klimatolog in morda je tu Alkalaj našel nekaj. Ker je vprašanje segrevanja oceana dejansko resno in odprto vprašanje, za uravnoteženje vseeno še link na nedavni letter v Nature (20.5.2010) z naslovom Robust warming of the global upper ocean Lymana in drugih:

A large (~10^23J) multi-decadal globally averaged warming signal in the upper 300 m of the world’s oceans was reported roughly a decade ago and is attributed to warming associated with anthropogenic greenhouse gases. The majority of the Earth’s total energy uptake during recent decades has occurred in the upper ocean, but the underlying uncertainties in ocean warming are unclear. ...Accounting for multiple sources of uncertainty, a composite of several OHCA curves using different XBT bias corrections still yields a statistically significant linear warming trend for 1993–2008.

Merjenje gladine se res sooča s številnimi tehničnimi problemi, vendar je daleč prevladujoče mnenje v znanstveni skupnosti, da je dvigovanje gladine empirično dejstvo. Zato le le skromen link na Wiki: Current Sea Level Rise, kjer je dovolj izhodišč za nadaljnje informiranje in ustvarjanje mnenja.


Originalne reference v Alkalajevem članku:

[i] The early twentieth century warm period in the European Arctic; Grant, Andrea N.; Brönnimann, Stefan; Ewen, Tracy; Griesser, Thomas; Stickler, Alexander; Meteorologische Zeitschrift, Volume 18, Number 4, August 2009 , pp. 425-432(8) -http://www.ingentaconnect.com/content/schweiz/mz/2009/00000018/00000004/art00006

[ii] Medieval Warm Period Rediscovered; Doug L. Hoffman, Resilient Earth, 04/07/2009 -http://www.theresilientearth.com/?q=content/medieval-warm-period-rediscovered

[iii] Q&A: Professor Phil Jones; BBC News, 13 February 2010 -http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8511670.stm

[iv] Western Greenland Ice Growing; Still Global Warming; NewsBusters, 02/16/2008 -http://newsbusters.org/blogs/lynn-davidson/2008/02/16/western-greenland-ice-growing-still-global-warming

[v] Arctic sea ice growing - Climate scientists confused; Ecological Problems, APRIL 4, 2010 -http://ecological-problems.blogspot.com/2010/04/arctic-sea-ice-growing-climate.html

[vi] Arctic ice proves to be slippery stuff; Christopher Booker, The Telegraph, 05 Sep 2009 -http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6143587/Arctic-ice-proves-to-be-slippery-stuff.html

[viii] A (partial) list of the specific glaciers that are growing -http://www.iceagenow.com/List_of_Expanding_Glaciers.htm

[ix] Still Cooling: Sea Surface Temperatures thru August 18, 2010; August 19th, 2010 by Roy W. Spencer, Ph. D. - http://www.drroyspencer.com/2010/08/still-cooling-sea-surface-temperatures-thru-august-18-2010/

[xi] South Pacific Sea Level: A Reassessment; Vincent R. Gray, SPPI, 17 August 2010 18:02 -http://scienceandpublicpolicy.org/south_pacific.html


Oznake: