Z odgovornostjo za etično znanost, 14. april 2016, MIZŠ

V četrtek 14. aprila s pričetkom ob 10h bo na MIZŠ potekal mednarodni dogodek z naslovom "Z ODGOVORNOSTJO ZA ETIČNO ZNANOST". Slavko Splichal bo predstavil kako daleč smo z ustanavljanjem nacionalnega telesa za odgovorno in etično znanost. Krista Varantola bo, skozi perspektivo ocenjevalke kakovosti univerz v Evropi, spregovorila o avtonomiji univerze  - kaj to je in kaj ne, o pomenu transparentnosti, spremljanja kakovosti oziroma o nuji podpornih institucionalnih mehanizmih zaznavanja nepravilnosti in pravočasnega ukrepanja za ohranitev ugleda visokošolskega sistema in znanosti. Evropsko mrežo ENRIO in izkušnje avstrijskega nacionalnega telesa bo z nami delila Nicole Foeger. Aktivnosti za promocijo raziskovalne integritete v okviru programa Obzorje 2020 bo predstavil Isidoros Karatzas. Luksemburško iniciativo predstavljeno na evropskem svetu za konkurenčnost v decembru 2015 in aktivnosti delovne skupine za raziskovalno integriteto v okviru Science Europe bo predstavil Asael Rouby.

Vabilo je namenjeno vsem, ki vas omenjene tematike zanimajo.

Urša Opara Krašovec

Kje: V veliki dvorani, pritličje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana
Organizatorji: Komisija za ženske v znanosti pri MIZŠ v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport

10:00 uvodna nagovora: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport in prof. dr. Marija Bešter Rogač, predsednica Komisije za ženske v znanosti 

10:10 – 10:20 Ustanovitev nacionalnega telesa za odgovorno in etično znanost: kako daleč smo?, prof. dr. Slavko Splichal (Fakulteta za družbene vede UL, redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti) 

10:20 – 11:00 Autonomy of Universities and codes of responsible conduct of research at research institutions, prof. dr. Krista Varantola (ocenjevalka kvalitete univerz v Evropi, predsednica TENK, Finska)

11:00 – 11:30 The Role and Activities of ENRIO Network, dr. Nicole Foeger (direktorica ARIO in predsednica ENRIO mreže, Avstrija)

11:30 – 12:00 Promoting research integrity in Horizon 2020 activities, dr. Isidoros Karatzas (Vodja sektorja za Etiko in Integriteto v raziskavah, Evropska komisija, Raziskave in Razvoj)

12:00 – 12:30 Science Europe and Luxembourg initiative, dr. Asael Rouby (DS za Raziskovalno integriteto Sceince Europe in FNR Luksembourg)

* predavanja bodo v angleškem jeziku