V stalni pripravljenosti več let, podnevi in ponoči

Veliko medijev (STA, RTV SLO1 Dnevnik in Odmevi, Finance, Slovenske Novice, …) je povzelo zgodbo novinarke Tine Kristan (Delo, 30.11., 9.12. in 28.12.2015) o izplačevanju dodatka za stalno pripravljenost na nekaterih članicah Univerze v Ljubjani (UL). Devet fakultet UL je med 2012 in 2014, to je v času številnih varčevalnih ukrepov v visokem šolstvu in znanosti, izplačalo skupaj več kot milijon evrov dodatka, predvsem vodstvenemu osebju.
Delo, 28.12. 2015:
Izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost na devetih fakultetah je bilo nezakonito. Fakultete za dodelitev dodatka nimajo niti pravne podlage, je sklenil inšpektor za javni sektor. Niti vsebinskih razlogov, saj ne opravljajo neodložljivih del v smislu nenehnega varovanja občečloveških vrednot (ob požaru, poškodbah, hudih kaznivih dejanjih), prav tako ne dejavnosti, ki zahtevajo nepretrgano storitev, je dodal minister za javno upravo. Minister je priznal, da je s fakultetami potekala »dolga diskusija, da se še danes ne strinjajo z mnenjem inšpekcije, vendar je to dokončno, zato bo treba stanje sanirati«. Sam je nezakonito izplačilo dodatka sicer označil prej za nesporazum kot hudo kršitev.
Dodatek za stalno pripravljenost si je izplačevalo devet od 26 članic ljubljanske univerze. In tudi med temi devetimi so velike razlike. Tako po višini izplačanih dodatkov kot po tem, komu so ga šefi fakultet dodelili - bodisi le ali zlasti sebi in najožjim vodstvenim sodelavcem ali tudi tehničnemu osebju.
V dokumentih, ki smo jih dobili z inšpektorata, so navedeni vsi, ki so dodatek prejemali ne le v letu 2013, o čemer smo v Ozadjih že pisali, temveč tudi v letih 2012 in 2014. Tudi ta pregled na prvo mesto po višini izplačanih dodatkov postavi ekonomsko fakulteto, ki si je letno izplačala od 134 do 153 tisoč evrov bruto dodatka. Pri letu 2012 se ji s slabimi 112 tisočaki sicer približa fakulteta za družbene vede.
Na ekonomski fakulteti je bilo v letu 2014 v stalni pripravljenosti 46 ljudi. Vsaj nekateri vse dni v letu, je razvidno iz sklepov o odreditvi pripravljenosti, ki jih je podpisala dekanja Metka Tekavčič. Vsak dan je bila v stalni pripravljenosti tudi sama, zato je na primer decembra poleg redne plače prejela dobrih sedemsto evrov bruto dodatka. Stalno pripravljenost, ki je trajala vse popoldneve, noči in konce tedna, ji je odredila, kar za celoten dveletni mandat z enim sklepom, Polona Domadenik, prodekanja na fakulteti, prav tako prejemnica dodatka. Čeprav bi morala Tekavčičeva za delo v stalni pripravljenosti dobiti soglasje rektorja. Tako zahteva zakon.
Metka Tekavčič je bila visoko uvrščena že na Supervizorjevi lestvici prejemnikov avtorskih honorarjev (2006 - 2015: 257.141 €). Svoje prihodke in prihodke kolegov na EF UL je takrat opravičevala s povečanim obsegom dela povezanim z uspešno internacionalizacijo Ekonomske fakultete in kopico tržnih ter evropskih projektov (Delo, »Glagol zaslužiti je že skorajda postal psovka«, 4.4. 2015 ). S podobnimi argumenti opravičuje tudi izplačila dodatka za stalno pripravljenost na EF UL (28. 12. 2015 RTV SLO Dnevnik in Odmevi). Argumentov, ki bi opravičili stalno pripravljenost množice zaposlenih na EF ne poda. Zanimivo, izplačevanje teh dodatkov se časovno ujema z avtorskimi honorarji, torej lahko domnevamo, da gre za dvojno financiranje. Je to dovolj, ali se še kje skrivajo finančni “bonbončki” za nagrajevanje na EF UL?

Metka Tekavčič tudi nasprotuje ugotovitvam Ministrstva za javno upravo, ki je izplačevanje dodatkov spoznalo za nezakonito. Napoveduje celo ugovor EF UL. Kdo in iz katerih sredstev bo plačal odvetnike in sodne obravnave? Ali bo šlo iz javnih sredstev za visoko šolstvo in znanost RS, kjer vlada kronično pomanjkanje, ali iz evropskih sredstev, ki so domnevno botrovala potrebi po stalni pripravljenosti? Bi to bila upravičena in namenska poraba sredstev?

Mnogo “zvenečih” imen je bilo v “stalni pripravljenosti”, med njimi tudi sedanji minister za finance D. Mramor, ki je v času svojega dekanovanja uveljavil pravilnik za izplačilo dodatkov na EF UL in ministrica M. Brenčič Makovec (takrat prodekanja EF UL).

Zakaj UL ne ustavi nezakonitih izplačil? Koliko afer bo še potrebno, da se očisti nečednosti? Kdaj bo na članicah UL uveden zunanji finančni nadzor in nadzor nad spoštovanjem zakonodaje? Kdaj bodo zaslužkarji odpoklicani iz vodstvenih položajev? Neukrepanje vodstva UL ob novih in novih aferah povečuje nezaupanje družbe v visoko šolstvo in znanost. Očrnjeni smo vsi zaposleni na UL, četudi si ne bašemo žepov z nezakonitimi finančnimi bonbončki!