Družbeni pomen Kvarkadabre?

Bralce Kvarkadabrinih sestavkov in knjig ter obiskovalce spletnih strani (www.kvarkadabra.net, blog.kvarkadabra.net in forum.kvarkadabra.net) bi lepo prosili, če bi lahko v obliki komentarjev pod to objavo zapisali, kakšen je po vašem mnenju širši družbeni pomen tolmačenja znanosti, kot ga gojimo pri Kvarkadabri. Veseli bomo vsakršnega mnenja, komentarja, pohvale in pripombe.

Zelo nas zanima nas tudi, v kolikšni meri so naše vsebine v pomoč: učiteljem pri pripravi pouka; učencem, dijakom in študentom pri prvem spoznavanju z neko novo tematiko; novinarjem kot vir informacij in interpretacij dogajanja v znanosti; širši javnosti, da lahko spremlja razvoj znanja in se zave tudi morebitnih dilem, ki se ob tem odpirajo ...

Tole je naš prvi aksiom, kot smo ga zapiali ob ustanovitvi:
»Kvarkadabra verjame v čar znanosti. Povedati vam hočemo, da znanost ni skrivna umetnost, dostopna le redkim posvečenim. Je spoznavanje narave, ki nam je vselej blizu in jo vsi živimo, zato, menimo, jo vsi lahko razumemo. Smo tolmači znanosti za tiste, ki njenega jezika morda ne govorijo tekoče, a želijo, hočejo razumeti njegov smisel. Na naših straneh na svetovnem spletu ne podučujemo, temveč pripovedujemo: zgodbo o nastanku znanosti, o ljudeh, ki so jo ustvarjali, o naravnih pojavih in o zakonitostih, po katerih se ti godijo.«
Že vnaprej najlepša hvala!