Kam gre denar za promocijo znanosti?

Vsi se verjetno strinjamo, da sta promocija in tolmačenje dosežkov znanosti za vspostavljanje "na znanju temelječe družbe" zelo pomembni dejavnosti. Država prav zato s proračunskim denarjem aktivno podpira ozaveščanje javnosti o dogajanju na področju znanosti na način, da bi bili znanstveni dosežki čim bolj razumljivi najširši publiki. Zanimivo je zato pogledati, kdo so trenutno največji prejemniki državnih sredstev v ta namen.

Na zadnjem razpisu za promocijo znanosti v letu 2015 sta daleč največ sredstev prejeli (rezultati razpisa):
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podeljuje tudi koncesije za promocijsko dejavnost na pordočju znanosti. Za obdobje sedmih let (2015-2020) so koncesijske pogodbe sklenili z naslednjii organizacijami (1 FTE pomeni polno letno financiranje enega zaposlenega oziroma cca 21.000 EUR na leto, če so podatki v razpisni dokumentaciji pravi) - rezultati razpisa:
Leta 2007 smo na Kvarkadabri razkrili, da je Ministrstvo za znanost poskušalo preko razpisa za promocijo znanosti financirati dejavnosti nekaterih organizacij, ki z znanostjo niso imele veliko skupnega: Kdo so po ministru Zupanu najboljši promotorji znanosti? Morda je sedaj pravi trenutek, da ponovno premislimo, če so organizacije, ki trenutno prejemajo največ sredstev, dejansko tiste, ki  za promocijo znanosti tudi največ naredijo?