»Direktor nima avtoritete, da bi na nekoga pokazal s prstom«

Danes v Delu intervju z direktorjem ARRS, prof. dr. Józsefom Györkösom z osrednjo temo razpis “brezposelni”. Direktorja bolj zmoti uporaba težke besede – zloraba, s katero novinarka Tina Kristan označi dejanja tistih, ki so svoje mlade le za nekaj dni napotili med brezposelne, da so zadostili pogoju razpisa, kot teža dejanja oziroma neetično ravnanje vodij. Direktor doda, da nimajo načina sankcioniranja teh posameznikov, razberemo pa lahko, da tudi ne pretirane želje. Na vprašanje ali bi svojega mladega doktorja znanosti napotil med brezposelne, da bi s tem zadostil razpisnim pogojem, ni odgovoril.
Direktorjev pomemben cilj je zagotovitev stabilnosti, kar pomeni vzdrževanje kontinuitete in ojačenje programskega financiranja. Želje po prevetritvi sistema ni zaznati, saj "V praksi je idealizem izmuzljiv pojem". Ni odveč dodati, da od leta 1999 le enemu programu niso podaljšali financiranja, vse ostale "podaljšujemo glede na rezultate evalvacij, glede na višino prejete ocene, in nekaterim so se sredstva znižala".
Pogoj za prijavo je bila brezposelnost vsaj na dan oddaje vloge za razpis. Drži, da vas je več ljudi opozorilo, da so zaradi tega mogoče zlorabe – da bi se mladi, ki že sodelujejo s fakultetami, za nekaj dni prijavili na zavod?
Več ljudi nas na to ni opozorilo. Na agenciji smo pri pripravi razpisa tehtali pomisleke o morebitnem ravnanju potencialnih prijaviteljev, vendar smo ocenili, da je zagotovitev delovnih mest primarni cilj.
Na Kvarkadabri so na to opozarjali, prav tako naše sogovornice, ki so nam pisale po objavi članka o razpisu.
Z vašimi anonimnimi sogovornicami ne morem polemizirati. Agencija ima strokovni organ, znanstveni svet, s katerim se posvetuje o strokovnih vprašanjih. Ta je še v prejšnji sestavi odločil, da mora biti posameznik, ki kandidira na razpisu, prijavljen na zavodu na dan prijave na razpis. Ponujeni sta bili dve varianti, odločili so se za tak sklep. Nočem se sklicevati na znanstveni svet, v javnosti je funkcija direktorja zelo personificirana, ampak na agenciji imamo organe, ki odločajo o razpisih in dejavnostih. Aktivnosti sledijo njihovim sklepom.
Tudi z nobene fakultete vas na to niso opozorili?
Mene ni opozoril nihče, smo pa, ko smo preigravali scenarije razpisa, upali, da se to, da bi kdo koga odpustil zgolj zaradi razpisa, ne bo zgodilo. In upam, da se ni. To, da se je komu iztekla pogodba, pa se je zgodilo, ker se je nekaj instrumentov poleti končalo. Toda tudi ti mladi znanstveniki so ostali brez službe. Mediji veliko pišete o prekarnosti. To je njen obraz v raziskovalni sferi.
Profesor Topič nam je napisal, da se evropski projekt, na katerem je sodeloval njegov mladi doktor znanosti, počasi izteka, torej se še ni iztekel. Enako profesor Kikelj. Profesor Humar je dodal, da so sprejeli igro, ki jo igra ARRS.
Na dan zaključka razpisa so imeli vsi mladi doktorji status brezposelne osebe. Agencija ni igrala nobene igre. Ponavljam, šlo je za plemenit namen.
Ker so se na pobudo institucij prijavili na zavod za zaposlovanje.
Tako trdite.
Vi menite, da zlorab ni bilo?
Beseda, ki jo uporabljate, je zelo težka beseda.
Se opravičujem, bom uporabila vaš izraz po objavi rezultatov, ko ste dejali, da boste, če bo razpis v prihodnjih letih ponovljen, »preučili tudi varovalke, kako nezaželene poteze prijaviteljev preprečiti«. Nezaželenih potez ni bilo?
Upam, da se ni zgodilo, da bi kdo zaradi tega prekinil pogodbo. Ponavljam, gre za pilotni projekt.


Strinjam se, da imate težko nalogo, toda zdi se, bom spet uporabila močno besedo, da je to, kar se zdaj dogaja, sprenevedanje. Zakaj fakultet ne vprašate, ali bi bili ti mladi doktorji danes na zavodu, če ne bi bilo vašega razpisa?
Nočem biti formalist, ampak zakaj bi jih mi to spraševali, če tega ni med pogoji v razpisu. To lahko ugotovimo med analizo.
Ker je neetično.
Neetično je, če so koga odpustili, da bi ga zaposlili prek razpisa, ampak to bomo ugotavljali v analizi. Indici, ki ste jih našteli, so pomembni in gredo v našo bazo za analizo. Jasno je, da bomo vse raziskovalce, ki ste jih navedli, kontaktirali, ko bomo delali analizo. Nobenega sprenevedanja ni.
Kdaj bo analiza narejena?
Analiza bo vmesna, medtem ko se izvaja razpis.
Do konca leta?
Ne, ko bomo celostno lahko zajeli vstopne pogoje in izvedbo.
In takrat boste verjetno napisali, da ste ugotovili kršitve. Kaj bo potem drugače?
Razpis je bil objavljen tak, kakršen je bil, ne smemo vplivati na njegov potek. Formalno je bil korektno izveden, morda se je pri nekaterih zgodilo, kar ste omenili – da so se prilagodili razmeram. Vendar še vedno trdim, da večina ni bila takšna. Nimamo pa načina sankcioniranja, discipliniranja teh posameznikov. In tu se vračam k vašemu vprašanju, ali je v Sloveniji mogoč način priprave razpisa, da ne bi kdo vedel vnaprej. Ne vem, zato je pomembno, da imamo zelo jasne pravilnike, da ARRS dela pregledno, da so vse javne razprave od začetka leta potekale prek usmerjevalne skupine. Javnost je sama priznala, da toliko dialoga v znanosti še nikoli ni bilo. Zdaj se spreminjajo pravilniki in procesi. Slika je zelo kompleksna. Za pravilnik upamo, da bo sprejet do konca leta ali vsaj do srede januarja.
Vir: Tina Kristan, Ozadja, Delo

Oznake: