Točke A1 v bazi SICRIS so napačne!

Direktor agencije ARRS naj bi za razpis »knjige« imenoval strokovno komisijo v katero naj bi (so) bili imenovani zaposleni na ARRS. Če ni bilo tako, gre za kršitev, če pa je bila komisija imenovana, naj bi svoje delo opravila strokovno. Kdo so bili člani te strokovne komisije? Morali bi biti usposobljeni za ocenjevanje vlog v tem razpisu, torej bi morali vendarle poznati tudi pravilnik, ki ga najdemo med dokumenti v bazi SICRIS o točkovanju objav. Enako velja za komisijo, ki je odločala o razpisu »brezposelni«.

V Pravilniku piše:
"Kadar je treba kreirati več zapisov, ker se enaka vsebina pojavi na več različnih medijih ali v več različnih publikacijah, se v točkovanju upošteva le en zapis (druge iz točkovanja izločimo). To pride v poštev pri monografijah, ki izidejo v tiskani in elektronski obliki; pri diplomskih delih, ki so naknadno objavljena (npr. naloge za Prešernovo nagrado); pri člankih, ki so (pomotoma) objavljeni v dveh številkah iste revije, in podobno." 
 
Očitno
"strokovne” komisije ne poznajo pravilnika. Kajti Regovec je za duplikate monografij prejel dvojne točke in se z njimi uvrstil v izbor. Pričakovali bi tudi, da zazvoni alarm v kolikor nekdo zaprosi za financiranje izdaje 9-ih znanstvenih monografij tudi v kolikor niso astrološke! Morda je med dobitniki subvencij še kak tak primer. Ali so preverili A1 točke izbranih »brezposelnih« doktorjev in doktoric znanosti, ki imajo zelo veliko število A1 točk, nekateri/-e celo večje kot vodje njihovih programskih skupin.
Razpisa  “knjige” in “brezposelni” pri katerih so bile edino merilo A1 točke bi že samo zaradi neverodostojnosti A1 točk morali razveljaviti in ponoviti! Odgovorno vodstvo agencije bi tudi sankcioniralo odgovorne in goljufe. Izpostaviti bi želela, da so prav A1 točke bile letos vpeljane kot merilo za razpis "knjige". Je res že skrajni čas, da se vzpostavijo verodostojna merila za razdeljevanje davkoplačevalskega denarja, ki so priznana in v veljavi tudi v tujini. A1 točke to sigurno niso, tudi v kolikor bi bila upoštevana navodila v pravilniku!