Letno poročilo ARRS za leto 2014

Na ARRS so objavili lično izdelano letno poročilo za leto 2014 (na voljo tukaj). Izpostavil bi le dva grafa, ki govorita o zmanjšanju sredstev. Graf, ki kaže celotno financiranje ARRS je z 8. strani poročila:In še spremljajoči tekst:
Za financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti je bilo iz proračuna Republike Slovenije preko Agencije leta 2014 zagotovljenih 136,5 milijona EUR, kar je dobrih 8 milijonov EUR oziroma približno 6 odstotkov manj kot leto prej. Približno polovico te razlike predstavljajo sredstva za IZUM, katerega financiranje se je preneslo na pristojno ministrstvo. 
Višina proračuna Agencije, kot glavnega vira proračunskih sredstev za znanost v Sloveniji se znižuje že peto leto. Proračun Agencije se je od leta 2009 do leta 2014 znižal s 183,9 milijona EUR na 136,5 milijona EUR, kar pomeni upad za 25,8 %. Delež sredstev Agencije v proračunu RS je leta 2009 znašal 1,88 %, leta 2014 pa 1,39 %.
Precej kataklizmičen položaj...  Graf, ki kaže sredstva namenjena mladim raziskovalcem in raziskovalnim projektom je na 17. strani:


In razlaga:
Sredstva za raziskovalne projekte so se v obdobju med letoma 2011 in 2014 znižala za 27,1 %. Precejšen padec je bil zabeležen v letu 2012, ko Agencija zaradi varčevalnih ukrepov ni začela s financiranjem novih raziskovalnih projektov. 
Sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev se zmanjšujejo od leta 2010. Padec v letu 2014 je med drugim posledica dejstva, da sta leta 2013 usposabljanje zaključili dve generaciji (zadnja generacije pred bolonjsko reformo in prva generacija po njej).

Oznake: , ,