Je na nekaterih fakultetah "izjemoma" postalo pravilo?

Zanimalo me je, v kolikšni meri raziskovalne in visokošolske ustanove sledijo trenutno veljavnemu Zakonu o visokem šolstvu, kjer v devetem odstavku 63. člena piše:
Docent, izredni profesor, redni profesor, višji predavatelj, predavatelj, lektor, asistent in drugi visokošolski sodelavci lahko, če so za to zagotovljena sredstva, izjemoma na teden opravljajo pedagoško, znanstveno-raziskovalno, umetniško ali strokovno delo še največ 20% polnega delovnega časa tudi pri istem delodajalcu.
S spletne strani SICRIS sem zbral podatke o zaposlenih na nekaterih večjih slovenskih ustanovah, financiranih iz proračuna RS. Za začetek objavljam naslednji graf, ki za posamezne ustanove prikaže, kolikšen delež njihovih zaposlenih prejema 120% plačo. Razlike med ustanovami so izrazite.

Obrazložitev metodologije: 

Oznake: ,