Upravni odbor ARRS o upadanju sredstev za znanost

Iz sporočila za javnost upravnega odbora ARRS:

Upravni odbor ARRS je na svoji redni seji dne 23. 2. 2015 ob sprejemu Letnega poročila o delu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za leto 2014 soglasno izrazil zaskrbljenost ob upadanju sredstev za raziskovalno dejavnost in učinkih na nadaljnji razvoj slovenske znanosti. 
Višina proračuna ARRS, kot glavnega vira proračunskih sredstev za znanost v Sloveniji, upada od leta 2009 dalje, še izraziteje pa od leta 2012. Proračun ARRS je od leta 2009 s 182 mio EUR padel na 139 mio EUR leta 2014 oz. se znižal za 23,6 %.

...Skladno z navedenim Upravni odbor ARRS vlado in Državni zbor Republike Slovenije poziva, da na podlagi ugotovljenega oddaljevanja od zavez, sprejetih v krovnih strateških dokumentih s področja raziskav, razvoja in inovacij, resno pristopita k zagotavljanju pogojev in doslednemu uresničevanju sprejetih zavez.

Oznake: ,