Univerza v Ljubljani – stati in obstati

Jutri, v sredo 4. 2. 2015, bo ob 17.00 uri a Filozofski fakulteti  javna razprava o napovedanih finančnih rezih v visoko šolstvo in znanost.

Dogodek bo menda mogoče tudi neposredno spremljati s pomočjo AKTV na povezavi: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=lP3PKQqgaGTlVcKnXmQWRQX1

Tekst vabila na razpravo:
Univerza v Ljubljani – stati in obstati 
Številka: 07-3/2015-2 Datum: Ljubljana, 28.01.2015 
Javna razprava o nezadostnem financiranju pedagoškega in raziskovalnega dela Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 4. februar 2015 ob 17h
predavalnica 34 
Ob napovedanih rezih v visoko šolstvo za leto 2015 je resno ogrožen obstoj večine strok Univerze v Ljubljani, še toliko bolj, ker je že dosedanje financiranje nezadostno in nas sili v varčevalne ukrepe, ki so v nasprotju s strategijo razvoja visokega šolstva. Razočarani smo nad odnosom aktualne politike in vlade do visokega šolstva in znanosti – v zadnjih letih so vse vlade načelno podpirale naša prizadevanja, da bi znanje postalo ena osnovnih vrednot v slovenski družbi, vendar žal univerza že vrsto let nima zagotovljenega ustreznega financiranja, kot ga narekuje ustava Republike Slovenije. Uredba o financiranju visokega šolstva nam vsako leto odmerja manj denarja, dramatično se zmanjšuje število zaposlenih, povrhu pa smo morali izpeljati bolonjsko študijsko reformo, ki namesto prejšnjih štirih pomeni pet študijskih let in posledično vsaj za petino povečan obseg dela. Bolonja nam nalaga tudi stalno skrb za zagotavljanje kakovosti, kar se preverja v zapletenih postopkih ponovnih akreditacij in kar je ob nenehnem krčenju sredstev vedno težje zagotavljati. Dovolj je, tu je rob! 
Dekani humanističnih, naravoslovnih, družboslovnih in tehničnih fakultet, umetniških akademij, vodstvo Univerze v Ljubljani, študenti in predstavniki visokošolskih sindikatov bomo javno spregovorili o napovedanih krčenjih proračunskih sredstev, o hudih posledicah podfinanciranosti pedagoškega in raziskovalnega dela na univerzi ter o prihodnosti strok, ki jih gojimo. 
Z javno razpravo, ki bo v sredo, 4. februarja 2015, ob 17.00 v predavalnici 34 na Filozofski fakulteti želimo slovensko javnost obvestiti, da gre za širši družbeni problem – Univerza v Ljubljani ob dodatnih finančnih rezih že letos ne bo mogla več zagotavljati dosedanje ravni kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela. Vsako dodatno zmanjševanje sredstev lahko pomeni finančni zlom UL ter ogrozi celoten sistem visokega šolstva in znanosti. 
Red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak,
dekanja UL FF Red. prof. dr. Predrag Novaković,
prodekan UL FF Izr. prof. dr. Martin Germ,
prodekan UL FF Izr. prof. dr. Gregor Perko, prodekan UL FF

Oznake: ,