O zmaju formalizma - Protestno pismo učiteljev Slovenije

Na FMF UL so pred kratkim izgubili dolgoletno financiranje za izpopolnjevanje srednješolskih učiteljev matematike. Kot pravijo v protestnem pismu, ki ga je poleg mnogih učiteljev podpisalo že pet akademikov in pet Zoisovih nagrajencev, se z birokratsko odločitvijo komisije, ki je sicer potrdila 243 od 265 programov, ne morejo sprijazniti. Tule je nekaj odlomkov iz ozadja dogajanja:
Izobraževanje matematike ima v Sloveniji dolgo in ugledno tradicijo vsaj od Franca Močnika, ki je bil evropsko znan pisec učbenikov in šolski nadzornik Avstro-Ogrske monarhije. Visoka kakovost matematike in matematičnega izobraževanja na Ljubljanski univerzi se je nadaljevala preko uglednega matematika in prvega rektorja Ljubljanske univerze Josipa Plemlja in preko njegovih naslednikov in izjemnih učiteljev, kot so Ivan Vidav in drugi. V času razcveta Ljubljanske matematične šole (v 70 in 80 letih minulega stoletja) pod vodstvom uglednega profesorja in akademika Ivana Vidava je imelo izobraževanje učiteljev na današnji Fakulteti za matematiko in fiziko UL izjemen pomen in ugled. Redna izpopolnjevanja za učitelje matematike so potekala tudi že prej, a v 80-ih letih prejšnjega stoletja se je začelo redno vsakoletno srečevanje in izpopolnjevanje učiteljev matematike. Kasneje, ko so se v okviru Ministrstva za šolstvo izoblikovali prvi programi za izobraževanje učiteljev, je postal seminar za učitelje matematike eden izmed rednih seminarjev, ki ga je podpiralo Ministrstvo. Skozi vsa leta je seminar za učitelje matematike zaradi zunanjih zahtev doživljal raznolike organizacijske spremembe in nihanja, po vsebini pa je ostajal predan kakovostnemu poučevanju in v iskanju vedno novih vsebinskih idej prerasel v priljubljeno in redno srečevanje učiteljev matematike iz vse Slovenije. (Več tule: Ozadje in Odprto pismo.)