Krka, Lek ... in Marcel?

Ne razumem, zakaj so sicer inteligentni ljudje pripravljeni vedno znova ponavljati ene in iste neumnosti oziroma laži, ko gre denimo za razliko med zasebnim in državnim lastništvom podjetij? Jih ideologija povsem zaslepi? Ali gre morda za kako drugačno dojemanje tega, kaj je dobro, uspešno in za regijo pomembno podjetje?

Marcel Štefančič, jr. je danes v Studiu City izjavil:
"V Sloveniji imamo dva farmacevtska giganta, eden je Krka drugi je Lek. Krke nismo prodali, Lek smo prodali. Ali opazite kakšno razliko med njima? Vam jaz povem: od Krke živi kompletna regija, od Leka nima nihče nič." (RTV 4D - Studio City, 22. sept. 2014)
Ampak že če preberete samo prve zadetke za geslo "Lek in Krka" v spletnem iskalniku, dobite povsem drugačno sliko. Tule je nekaj citatov:
"Tako Lek kot Krka močno presegata povprečno dodano vrednost na zaposlenega v Sloveniji. Ta pri 106 tisoč evrih v Krki in 100 tisoč evrih v Leku za približno 2,6-krat presega 39 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega v slovenskem gospodarstvu. Ob teh številkah znova razveseljuje podatek, da obe družbi ustvarjata nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in visoko nadpovprečno plačo. Povprečno število zaposlenih v Krki se je lani povečalo za 12, na 4.460, v Leku pa kar za 203, na 2.819. Povprečna bruto plača v Leku je lani obsegala 3.135 evrov, v Krki pa 2.705. Oboje torej približno dvakratnik slovenskega povprečja." (Najboljši navdušujejo z donosom na kapital, 28.05.2014)
"Zahvaljujoč temu in intenzivnemu sodelovanju s slovenskimi javnimi raziskovalnimi institucijami, je Biofarmacevtika Mengeš v okviru Sandoza in Novartisa, zdaj široko prepoznavna s svojimi centri odličnosti in tudi edina lokacija za proizvodnjo biofarmacevtske učinkovine eritropoetin, s katero na trgu na leto dosegamo več kot sto milijonov dolarjev prodaje ter predstavljamo ključno središče celotne Sandozove biofarmacevtike. Pri tem je Sandoz oziroma Novartis v biofarmacevtiko v Mengšu do zdaj investiral več kot 60 milijonov evrov. Ta trend se nadaljuje in potrjuje Sandozovo dolgoročno strategijo razvoja v Sloveniji." (Sesalske celice izdelujejo podobne biološke molekule, Delo 10.05.2014)
"Obe družbi sta letos veliko vlagali v raziskave in razvoj ter v povečanje in posodobitev proizvodnje, podobno strategijo pa bosta nadaljevali tudi v prihodnje. Ena pomembnejših letošnjih Lekovih naložb je drugi kontrolni center v Ljubljani, saj prvi, ki je bil zgrajen leta 2008, ne zadošča več za vse njihove potrebe. V zadnjih desetih letih so v Leku za naložbe namenili povprečno 130 milijonov evrov na leto. To bodo nadaljevali kljub zaostrenim razmeram. Lek bo ostal vodilni Sandozov razvojni center z več kot 200 razvojnimi projekti, saj so kompetenčni center za proizvodnjo ampuliranih Novartisovih izdelkov, s katerimi bodo iz Ljubljane preskrbovali vse svetovne trge, tudi ZDA. Nadaljevali bodo razvoj, proizvodnjo in trženje najzahtevnejših farmacevtskih izdelkov, to je podobnih bioloških zdravil. Na tem področju so kot del Sandoza vodilni v svetu in imajo že več kot polovični tržni delež." (Ambiciozni načrti Krke in Leka: raziskave, posodobitev proizvodnje, novi izdelki, Delo 28.12.2013)
"Po analizi javno dostopnih virov informacij smo ugotovili, da so v Leku po prevzemu s strani Novartisa izrazito povečali obseg raziskovalnega in razvojnega dela v sklopu Lekovih razvojnih centrov. ... izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je glede obsega raziskav v Leku po prevzemu s strani Novartisa dejala, da “nimajo več raziskav, ne vlagajo več v raziskave in razvoj tako kot v Krki, plače so nižje kot bi lahko bile, če se pač to ne bi zgodilo". Preverjanje podatkov je pokazalo, da to še zdaleč ne drži, da gre, milo rečeno, za besedičenje, ki se v nobenem primeru ne sklada z javno dostopnimi informacijami. Zato trditvi prisojamo najnižjo možno oceno: DEBELA LAŽ." (Odkar je Lek prevzel Novartis, nimajo več raziskav? Debela laž. Meta analiza 10.03.2013)