Informirani doktorat

Skenirana kopija doktorata Nadje Verdel je na voljo na tej povezavi.

Morda ima kdo od bralcev več časa za detaljno branje doktorata, in bi se priporočal za komentaje. A že površen prelet doktorata mi ne zbuja preveč dobrih občutkov. Recimo, zakaj je tako malo besed namenjenih sistematičnim napakam? Zakaj recimo gospa Verdel ni preprosto izmerila koncentracije raztopljenega CO2? Trdi recimo, da ni povezave med volumnom zraka (raztopljenim CO2) in prevodnostjo. Dokaz naj bi bila slika 55. Jaz vidim ravno obratno, veliko koleracijo, s tem da je prva točka outlier, in bi jo bilo potrebno pojasniti... Torej stvar interpretacije, ki pa je posledica le majhnega števila vzorcev in bi jo bilo mogoče z boljšim delom takoj odpraviti.

Cvetke se sicer kar vrstijo. Recimo, preskok iz rezultatov na naslednji zaključek "Predvidevamo, da je avtotiksotropija ovde, ki jo nakazujejo presežne prevodnosti staranih raztopin, razlog za nastanek življenja." Odkod?

Vsaj za standarde v visokoenergijski fiziki je doktorat napisan zelo amatersko. Predvidevam, da enako velja za standarde v biofiziki ali biotehnologiji, oz. kamorkoli že področe doktorata spada.

In še najbolj pereče: kako je sploh mogoče, da je bila tovrstna doktorska tema sploh odobrena?

Oznake: ,