Argumentirana javna razprava kot pogoj demokracije

Poleti so me kolegi prosili, da napišem osnutek skupne izjave o problematiki nizkega nivoja javne razprave pri nas, s poudarkom na takrat aktualnih napadih na sodstvo. Moja verzija teksta sicer ni šla v javnost, a bi jo sedaj, z nekajmesečnim časovnim zamikom, vseeno rad objavil vsaj tule na blogu, da ne bo obležala v predalu. Pravkar smo namreč priča novemu padcu nivoja javnega diskurza, ki ima podobno formo, le osrednja tema je druga. Zdi se mi, da je poanta, ki smo jo poskušali zaobjeti z izjavo, za oba primera enako aktualna.
Pomemben temelj delovanja moderne demokratične države je soglasje glede nujnosti odprte javne razprave o vseh pomembnih družbenih vprašanjih. Brez neprestane skrbi za vljudno in spoštljivo javno izmenjavo argumentov, demokratična družba ne more obstajati. Moderna država lahko uspešno deluje le, če se njeni pripadniki trudijo razpravljati na nivoju razumske izmenjave stališč. Tudi če poznamo konkretne sorodstvene, prijateljske, strankarske in drugih povezave med ljudmi, v javni razpravi vpetost posameznika v razmerja do drugih nikoli ne sme in ne more biti razlog za privzemanje ali odklanjanje njegovih argumentiranih stališč.

Spodaj podpisani opozarjamo na resen problem nižanja standardov javne diskusije, ki smo mu priča zadnje čase v Sloveniji. Posebej izpostavljamo sistematično rušenje simbolne avtoritete inštitucij pravne države. Sodnike in tožilce se brez sramu javno diskvalificira kot neprimerne za izvajanje uradnih dejanj, ki so jim bile naložene s prevzemom funkcije, zgolj zaradi njihove nazorske opredelitve, sorodstvenih in prijateljskih povezav.

Ker menimo, da takšna stališča in dejanja zelo slabo vplivajo na razmere v družbi, pozivamo k razumnemu, a odločnemu odzivu vseh posameznikov in ustanov, vključno z najvišjimi predstavniki države, saj se je potrebno proti tovrstnemu rušenju simbolne avtoritete pravne države in nižanju nivoja javne razprave jasno opredeliti. Veliko lahko naredimo tudi z lastnim zgledom, kar še posebej to velja za vse, ki pogosto nagovarjamo veliko ljudi.

Moderna in zdrava demokratična družba potrebuje kakovostno javno razpravo o vseh ključnih vprašanjih, ki se zastavljajo njenim članom. A za možnost konstruktivne razprave je potrebno vnaprejšnje soglasje in izražena močna volja, da se bomo na stališča sogovornikov odzivali s protiargumenti, kljub temu, da nas morda čustveno prizadenejo, oziroma se nikakor ne strinjamo z njihovimi nazori ali političnimi stališči.