Vrnitev ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo?

Ideja o prenosu področja tehnologije iz ministrstva za znanost in visoko šolstvo na ministrstvo za gospodarstvo leta 2012, je bila slaba politična odločitev.
Naj povzamemo: pametno specializacijo v Evropi kritizirajo, raziskovalne in inovacijske strategije ne izvajamo v celoti, še vedno se sprašujemo, kako izobraziti zaposljiv kader. Prav te odgovore pa bi morali visoko šolstvo, znanost in tehnologija iskati s skupno vizijo.
Je zdaj pravi čas, da se ob oblikovanju nove vlade to napako popravi?
Ideja o vrnitvi samostojnega ministrstva, ki bi združevalo visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, se zdi vredna razmisleka raziskovalcu iz gospodarstva dr. Jerneju Zupancu. Pri nas se namreč ta področja po njegovem mnenju srečujejo s problemi, ki bi jih bilo smiselno reševati celostno, s skupno vizijo – denimo trajnostno financiranje znanosti, pametna specializacija in izobraževanje zaposljivega kadra. »Verjetno si vsi, raziskovalci iz javnega sektorja, gospodarstva in visokošolsko osebje, želimo ministra z znanjem in vizijo, in sam si težko predstavljam, da bi lahko ista oseba imela še kakovostne reference tudi s področij vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva ter športa.« Prav tako, dodaja, je bržkone zanimiv podatek, da proračun znanosti in visokega šolstva presega proračun marsikaterega drugega samostojnega ministrstva.
Da bi bila znanost in tehnologija v enem resorju, je smiselno tudi po mnenju prof. dr. Marka Jakliča, ki je do konca prejšnjega leta predsedoval svetu za znanost in tehnologijo. Ob tem nas je spomnil na njihov poziv političnim strankam leta 2012, ko je vlada ustvarjala superministrstvo in tehnologijo dodala gospodarstvu. V njem so opozarjali, da bi razdruževanje visokega šolstva, znanosti in tehnologije škodljivo vplivalo na nadaljnji razvoj teh področij ter otežilo, če ne celo onemogočilo izvajanje nacionalne raziskovalne in inovacijske strategije. Če že, pa je, kot so še zapisali, skupno mesto omenjenih področij na ministrstvu, ki bo pokrivalo konkurenčnost in dolgoročen razvoj države. »Žal takrat nismo bili uslišani,« pravi danes Jaklič in, žal, »uresničila so se vsa naša negativna predvidevanja.« (Delo: Znanstveniki pozivajo k (ra)združitvi ministrstva)