Nujnost reforme SAZU!

Kadarkoli pogovor v družbi nanese na stanje naše akademije, se vsi sogovorniki strinjajo, da inštitucija nujno potrebuje reformo. Ne zgolj zaradi zastarelega sistema podeljevanja rednih mesečnih nagrad oziroma apanaž članom, ki bi ga bilo treba bistveno preoblikovati, ampak tudi zaradi neustrezne zastopanosti žensk med njenimi člani. Presenetljivo se z zaključkom, da je nujno potrebna reforma inštitucije, v privatnih pogovorih strinjajo tudi sami akademiki, ki ugotavljajo, da akademija v javnosti neprestano izgublja ugled.

O nekaterih predlogih sprememb, za katere pa bi bilo dobro, da jih formalno predlagajo sami akademiki, se v javnosti že govori. Poleg preoblikovanja sistema apanaž bi morala akademija nujno sprejeti tudi pravilo, ki bi predpisovalo, da se za nove člane izmenično sprejema po ena ženska in en moški. Sedaj je namreč med člani SAZU le pet žensk. ("Celo v turški akademiji je delež žensk višji kot v slovenski." Vir: Pred odločitvijo | MLADINA.si) Prav tako bi morali odpraviti določilo, da lahko za vodstvene položaje kandidirajo le "mladi" akademiki (mlajši od 75 let), kar je v enaindvajsetem stoletju popoln nesmisel. Naj se raje uvede pravilo, da je lahko ista oseba na predsedniškem mestu največ dva mandata.

V javnost je na probleme povezane s stanjem akademije že večkrat opozoril Aleš Iglič. Zadnjikrat pred nekaj dnevi v komentarju za časopis Finance: Prizadevanja za ohranitev privilegijev članov SAZU. Tule je nekaj odlomkov iz njegovega pisma:
V zapisniku tretje redne seje predsedstva SAZU iz leta 2012 med drugim preberemo (navajam): »Podpredsednik Tadej Bajd je omenil pred kratkim objavljeni, sicer dokaj neodmevni članek v Financah, v katerem je predlog, da naj bi se sredstva za članske nagrade (apanaže članom SAZU) porabila za mlade raziskovalce. Na seji izvršilnega odbora so razmišljali, kako bi se Akademija odzvala, če bi prišlo do resnega poziva, da se nagrade ukinejo. Nagrade bi lahko spremenili v honorarje za opravljeno delo članov. Razredi so zelo dejavni, o čemer pričajo posveti, zborniki, knjige, monografije - te aktivnosti bi po mnenju izvršilnega odbora morali predstaviti kot timska dela članov, ne posameznikov.« ...

Ker ima večina članov SAZU še drugi dohodek (nekateri pa še tretjega), ki prav tako izhaja iz proračuna RS, lahko v nekaterih primerih dohodki članov SAZU iz proračuna presežejo sto tisoč evrov na leto, kot je razvidno iz objavljenih podatkov za dohodke članov SAZU, ki so dejavni v politiki. Gre torej za izredno učinkovito črpanje proračunskih sredstev za večkratne mesečne osebne dohodke, kar drugim smrtnikom po zakonu ni dovoljeno.

Zato ponavljam svoj predlog iz neodmevnega članka v Financah. Namenimo proračunska sredstva, ki se odvajajo za apanaže vsem članom SAZU, ne glede na njihove rezultate na področju znanosti ali umetnosti, za plače najboljšim mladim znanstvenikom po končanem doktoratu. Sredstva bi zadostovala za plače približno 60 podoktorskim študentom. ...

Odprava apanaž članom SAZU bi tudi povečala avtonomijo njihovih članov ter samega SAZU, saj zdajšnji sistem prejemanja apanaž iz proračunskih sredstev RS te avtonomije ne dopušča in močno ovira kritičnost SAZU do prejšnjih in zdajšnjih družbenih dogajanj v strahu po ohranjanju privilegijev (apanž), ki izhajajo iz nekega drugega časa.