Imenovan nov upravni odbor ARRS


66. redna seja vlade RS (17. 4. 2014)
Vlada je na današnji seji imenovala v Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za mandatno obdobje petih let. Kot predstavnike ustanovitelja je v upravni odbor imenovala: dr. Polono Demadenik, dr. Rada Bohinca, mag. Francija Pivca in mag. Simono Jerman, vse na predlog ministrstva pristojnega za znanost. Kot predstavnika raziskovalnih organizacij, univerz, SAZU, GZS in drugih uporabnikov, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, ter reprezentativnih sindikatov, so imenovali dr. Karin Stano Kleinschek in dr. Igorja Muševiča. Kot predstavnika uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, pa dr. Tomaža Savška.

Vse je pripravljeno za izbor novega(?) direktorja ARRS. Bodo počakali na novo vlado, ali potrditev 5-letnega mandata eni najpomembnejših figur slovenske znanstvene politike spada med tekoče posle vlade v odhajanju?

Oznake: , ,