Kdo je tukaj nor?

Saj vem, da se nekaj podobnega, kot sem naslovil tale blog, zadnje čase v Sloveniji marsikdo marsikdaj sprašuje. A kar sem izvedel danes, je vsekakor vredno tega naslova in presega precej dosedanjih norosti naše države. Državni zbor je pred nekaj tedni potrdil nov zakon o zdravilih, ki zdaj zajema tudi t.i. napredna zdravljenja, kamor spadajo (v skladu z evropsko direktivo za zdravila v humani medicini, ki to opredeljuje), citiram:
"— zdravilo za gensko zdravljenje, kakor je opredeljeno v delu IV Priloge I k Direktivi 2001/83/ES,
— zdravilo za somatsko celično zdravljenje, kakor je opredeljeno v delu IV Priloge I k Direktivi 2001/83/ES,
— izdelek tkivnega inženirstva, kakor je opredeljen v točki (b). "
Do tu je seveda vse v redu, saj je pravilno, da se to področje uredi. A ta zakon ima nato 76. člen, v katerem piše (citiram):
"Iznos in izvoz ter vnos in uvoz nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje je prepovedan."
Ne vem, ali jaz česa ne razumem, a če prav razumem, država Slovenija prepoveduje, da bi nekdo v Sloveniji prvi na svetu razvil neko novo gensko zdravljenje, celično zdravljenje ali nadomestni organ s postopki tkivnega inženirstva in nato tak vrhunski izdelek prodajal po svetu.

Ali je tistemu, ki je ta zakon pisal, in vsem tistim poslancem, ki so takšen zakon sprejeli, sploh jasno, kaj počnejo? Ob tem, ko so politiki polni floskul o veliki potrebi po razvoju novih visokotehnoloških produktov in o večjem izvozu izdelkov z visoko dodano vrednostjo, istočasno naši politiki onemogočijo poslovanje in prodiranje na tuje trge nekaterim že obstoječim slovenskim podjetjem in predvsem izbijejo voljo in željo, da bi sploh kdo razmišljal o tem, da bi kaj takšnega razvijal v Sloveniji.

Ko v normalnih državah naredijo kakšen tak preboj in razvijejo novo zdravilo ali nov postopek zdravljenja, država podjetjem pomaga pri čimhitrejšem prodoru na tuje trge in pri intelektualni zaščiti takšnega izdelka. Pri nas pa bomo z zakonom prepovedali izvažanje visokotehnoloških produktov! Še dobro, da se kakšen poslanec ni spomnil in tega zakona razširil kar na vsa zdravila, da bi tudi Krki prepovedali izvoz zdravil!

Tukaj ti res ne preostane nič drugega, kot da se glasno vprašaš, KDO JE TU NOR, in začneš razmišljati o osebnem ali vsaj podjetniškem odhodu iz Slovenije.