V Dnevniku.si še o informiranem doktoratu

Pod naslovom Če znanstveniki ne verjamejo, rektor verjame v današnjem Dnevniku Uroš Škerl Kramberger nadaljuje s serijo o milo rečeno neobičajni podelitvi doktorata an UL na temo informirane vode. Dva izseka:

...Profesor Dušan Hadži s Kemijskega inštituta, ki lastnosti vodikovih vezi v molekulah vode preučuje že šestdeset let, pa opozarja, da se »informacija«, ki naj bi bila vtisnjena v vodo, hitro izgubi. »Res je, da se molekule vode medsebojno organizirajo, vendar se vse dogaja v času milijoninke milijoninke sekunde. Dogajanje v vodi je zelo dinamično in že naslednji trenutek so strukture drugačne.« Zato, pravi Hadži, ni mogoče, da bi se določene nove strukture – oziroma »informacije« – ki bi nastale pod zunanjim vplivom, trajno ohranile. Zato se sprašuje, kako je mogoče, da so doktorsko delo Nade Verdel potrdili celo na univerzi. Trditev, da je voda trajno spremenila lastnosti, namreč ni bila znanstveno dokazana, pravi Hadži. 
...Jerman pravi, da takšnega odpora, kljub temu da raziskovanih lastnosti vode večina znanstvenikov ne sprejema, ni pričakoval. »Navsezadnje je s tega področja leta 2005 brez težav doktoriral moj kandidat Rok Krašovec, ki danes uspešno raziskuje v Manchestru.« Odpor proti novim spoznanjem o »spominu« vode, ki ga sam raje imenuje »dinamična urejenost« vode, je po njegovem mnenju posledica konservativnosti znanstvenih krogov. Znanstvena spoznanja, ki odpirajo nove dimenzije, so bila v vsej zgodovini pospremljena z obsojanjem, pravi. »Jaz se v svojih teorijah o vodi sklicujem na novejšo kvantno teorijo polja, bistveno pa je, da naši in mnogi tuji poskusi verodostojno kažejo, da voda res lahko za dalj časa ohranja spremenjeno urejenost,« pravi Jerman.

Novejša kvantna teorija polja? Ojoj. Ob tolikšnem prodajanju megle me vedno bolj zanima, kako je Jerman sploh lahko postal profesor na Biotehniški. Je bil že od nekdaj takšen, ali je to "post-tenure fenomen"?

Upam, da Škerl Kramberger ne popusti v svojem poročanju. Kot slišim, se rektorju Svetliku že "dogaja ljudstvo". Glede na to, kar berem iz poročanja v Dnevniku in tudi neformalno, bi bilo povsem pravilno, da alumni z doktorati UL zahtevamo odstop Svetlika, saj s takšnim podeljevanjem kvazi-doktorata dejansko razvrednoti "blagovno znamko" UL.

Oznake: , ,