Intervju: Vito Turk

V Dnevniku je objavljen intervju z Vito Turkom, predvsem o njegovih pogledih na ARRS, kjer je predsednik znanstvenega sveta. Zanimivo je predvsem kako malo moči ima očitno znanstveni svet ARRS:

Profesor Turk, kot predsednik znanstvenega sveta ARRS ste slovenske raziskovalce pozvali, naj vam pošljejo pripombe k sistemu ocenjevanja znanstvenih dosežkov. Zakaj?Med znanstveniki je že več let tlelo nezadovoljstvo, saj je sistem ocenjevanja dosežkov postajal vse manj pregleden. Spremembe pravilnika o ocenjevanju so tako pogoste, da jih obravnavamo že skoraj na vsaki seji znanstvenega sveta. 
Jih pripravlja vodstvo agencije, vi pa jih samo potrjujete?Pogosto smo s spremembami seznanjeni šele na sejah in jih obravnavamo sproti. Do pred kratkim smo dobivali gradivo za izbore mladih raziskovalcev ter projektov na mizo na seji, po koncu seje pa so jih pobrali. Že na začetku mandata predsednika znanstvenega sveta (leta 2010, op. p.) sem predlagal, da bi se o sistemu ocenjevanja pogovorili, vendar sem bil zavrnjen, češ da ni časa, ker se z razpisi mudi. 
...Namen točkovanja sredstev, pridobljenih iz gospodarstva, je najbrž, da bi raziskovalci svoje delo usmerili v uporabnost. Da bi svoje znanje znali prodati.Najbrž. Vendar je doseganje točk za sodelovanje z gospodarstvom, če to ni podprto z dokazili, nesprejemljivo. Ne vemo, kako uspešno je bilo to sodelovanje oziroma kaj so raziskovalci sploh delali za gospodarstvo. 
Pri tem vas moram tudi spomniti, da znanost ne more temeljiti na tržno usmerjenih raziskavah. Bistvene so visokokakovostne temeljne raziskave, ki vodijo do razvoja modernih tehnologij in proizvodov z visoko dodano vrednostjo ter novih delovnih mest. Na tej poti so uspešne tudi donedavna manj razvite države, le Sloveniji to ne gre. 
...Jeseni se bo mandat direktorju ARRS Franciju Demšarju iztekel. Boste vztrajali na mestu predsednika znanstvenega sveta?Čisto na začetku svojega mandata sem Demšarju v eni od razgretih debat rekel, da če se ne da nič spremeniti, bom pa odstopil. Odgovoril je, da naj kar odstopim. No, sem rekel, potem pa ne bom.

Oznake: , ,