Prvi mož agencije v navzkrižju interesov?

Pod naslovom "Prvi mož agencije v navzkrižju interesov?" je včerajšnji Dnevnik razkril, da je direktor ARRS Franci Demšar dopolnilno zaposlen v dveh visokošolskih ustanovah (ki seveda od ARRS prejemata sredstva)

Zakon o delovnih razmerjih sicer dovoljuje dopolnilne zaposlitve v obsegu 20 odstotkov (skupno torej 120-odstotno zaposlenost) in Demšar te meje ne presega: na primorski univerzi je od 1. januarja 2010 zaposlen za 10-odstotni obseg dela za določen čas, v Celju pa od 1. oktobra 2008 za 5-odstotni obseg dela za nedoločen čas. 
.... O tem, ali gre za navzkrižje interesov, vsako leto teče beseda tudi na upravnem odboru, pravi Demšar. Vsako leto namreč omenjeni organ agencije, ki mu v tem mandatu predseduje dr. Rado Bohinc, zaprosi za dovoljenje za dopolnilni zaposlitvi. Kaže, da so z njegovimi pojasnili zadovoljni, saj so pri odločitvi vedno soglasni, pravi Demšar. Kot direktorju se mu tudi ne zdi sporno, da drugi zaposleni na agenciji dopolnilno delajo na drugih fakultetah, ki jim ARRS odreja sredstva. Dovoljenja jim izdaja sam. Dodajmo, da je bil rektor primorske univerze v času, ko se je tam dopolnilno zaposlil Demšar, prav Bohinc. 
.... Nenavadna se zdi tudi Demšarjeva izvolitev v znanstvenega svetnika v začetku leta 2012, saj po podatkih iz baze raziskovalcev (Sicris) za to sploh ni izpolnjeval pogojev. Čeprav bi moral po takrat veljavnih merilih za izvolitve v zadnjem izvolitvenem obdobju petih let (ali manj, če gre za predčasno izvolitev) zbrati najmanj 40 točk, od tega vsaj 30 iz znanstvene dejavnosti, podatki iz Sicrisa pričajo, da jih ima od leta 2006 vse do danes skupaj nekaj več kot 38, iz znanstvene dejavnosti pa samo 21,33. Senat primorske univerze, v katerem je takrat sedel tudi dr. Darko Darovec, ki je bil hkrati član upravnega odbora Arrs, ga je v ta trajni naziv, ki ga ne glede na dosežke do upokojitve uvršča v najvišji plačni razred, izvolil 18. januarja 2012, ko je krmilo univerze že prevzel dr. Dragan Marušič. Demšarja so izvolili na predlog komisije za izvolitve v nazive UP, in sicer »na osnovi izpolnjevanja vseh z merili za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem določenih kriterijev za izvolitev v zaprošeni naziv, med katerimi so tudi pozitivne ocene članov komisije za oceno strokovne usposobljenosti«. Slednjo so sestavljali letošnja sporna Zoisova nagrajenka dr. Dušanka Janežič, sicer redna profesorica na FAMNIT, ki je bila nedavno iz krivdnih razlogov odpuščena s Kemijskega inštituta, dr. Jure Stojan z Inštituta za biokemijo in dr. Tomaž Pisanski z ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko.

Oznake: ,