Internet kot teleskop za zajemanje človeštva

Časopis Večer je objavil pogovor z Juretom Leskovcem, ki je predaval na Out of the Box seminarju v Mariboru.
"Znanost napreduje takrat ko nevidno postane vidno," prične svoje predavanje Leskovec, ki internet označi kot teleskop za zajemanje človeštva. ...
"Najbolj vroč poklic v Silicijevi dolini tačas je "Data Scientist", se pravi nekdo, ki se ukvarja s podatki"...
Študentje se bodo v prihodnosti izobraževali preko spleta, tudi sam je svoj predmet že predaval na daljavo študentom na Univerzi v Ljubljani, kjer jih je polovica tempo predavanj označila kot nepričakovano hiter. (Vir: Najbolj vroč poklic v Silicijevi dolini je...)

Oznake: