Raziskovalna uspešnost Slovenije

Na ARRS so od začetka julija letos na voljo podatki o primerjavi raziskovalne uspešnosti Slovenije z EU.  Recimo, slovenski raziskovalci objavijo skoraj dvakrat več objav kot je povprečje EU (preračunano na milijon prebivalcev), vrhunskih objav v zgornjem 1% po citiranosti pa je le malo pod povprečjem EU (89%).

Prav impresiven je tudi pospešek v financiranju raziskav v letih po 2007 (bruto izdatek izračunan glede na BDP)
In porast naj bi bil v izdatkih za raziskave in razvoj v poslovnem sektorju. Nekako vse skupaj nasprotuje anektodičnim pričevanjem, kako škripa v slovenski industriji in da ni vlaganj v razvoj. Od kod torej ta porast (tj. v katerih podjetjih)?

Oznake: ,