O vzponu prekernega dela

Iz intervjuja s prof. dr. Vesno Leskošek z UL v današnjem Delu
Prekerne oblike zaposlovanja so v Sloveniji že prevladujoče. Delež potreb po delavcih za določen čas, ki jih slovenski delodajalci posredujejo na zavod za zaposlovanje, se od začetka devetdesetih let stalno povečuje in je leta 2011 dosegel že 81,7 odstotka vseh potreb po delavcih. Za strokovnjake, med katere spadajo visokošolski delavci, vzgojitelji, učitelji in drugi primerljivi poklici, je 71,5 odstotka delovnih mest za določen čas. Najmanj začasnih delovnih mest, le 40 odstotkov, je razpisanih za generalne direktorje, menedžerje in prokuriste. Videti je, da porast ponujenih zaposlitev za določen čas postaja dolgoročni trend na slovenskem trgu delovne sile.

Oznake: ,