Statistika zaposlitev za sveže doktorante

Na The Atlantic urednik Jordan Weissmann piše o navideznem pomanjkanju doktorantov, o katerem je vsaj v ZDA veliko govora med politiki. Podatki kažejo drugačno sliko. Po letu 2001 se je zelo zmanjšalo število sveže doktoriranih, ki so ob končanju študija že imeli obljubljeno službo. Nekako od nad 50% do sedanjih manj kot 40%, medtem ko se je tako število odhajajočih na postdok pozicije kot ljudi brez napeljane službe za enak delež povečalo.  Zanimivo je, da je ta trend tako med humanisti kot naravoslovci (le da imajo prvi manj možnosti za postdoka).

Prav tako odpirata oči naslednja grafa iz zapisa. Prvi o razkoraku v plačah med industrijo in akademskim svetom

In drugi iz nekoliko daljšega obdobja za biološke znanosti pet do šest let po doktoratu. Upadec deleža ljudi na tenure-track pozicijah od 1970-ih do danes je res neverjeten.


Oznake: ,