Stavka javnega sektorja 23.1.2013

Sporočilo koordinacije sindikatov, ki delujejo na Univerzi v Ljubljani, o jutrišnji stavki in dogodkih ob njej.


Spoštovane  kolegice in kolegi,
Obveščamo vas, da smo sindikati, ki delujemo na Univerzi v Ljubljani, za 23. 1. 2013 napovedali stavko in se s tem pridružili splošni stavki javnega sektorja. Prvič sodelujemo vsi sindikati na univerzi z namenom, da se vsem omogoči osnovna demokratična pravica izražanja o stavki. V tem smo bili z vašo pomočjo uspešni kot še nikoli. Preverjanje podpore stavki smo izvedli na skoraj vseh organizacijskih enotah. Na večini fakultet je stavkovno napoved podprla absolutna večina vseh zaposlenih, povsod pa velika večina tistih, ki so se o stavki opredelili.
Stavka poteka na ravni univerze. Pravico do stavke in sodelovanja pri stavkovnih dejavnostih ima vsak zaposleni na univerzi ne glede na članstvo v sindikatih in izide fakultetnih glasovanj. Prav tako ima vsak zaposleni pravico, da se stavki ne pridruži. O obliki in obsegu stavke se zaposleni odločajo avtonomno.
Ob 11.20 pred sedežem univerze prirejamo kratek shod, na katerem nas bo nagovoril tudi rektor Univerze v Ljubljani, ob 12.05 pa vas vabimo na skupni shod sindikatov javnega sektorja na križišču med Prešernovo in Gregorčičevo cesto.
Vabimo vas, da se ne glede na članstvo v sindikatih s stavko pridružite našim prizadevanjem za kakovostno in splošno dostopno visokošolsko izobraževanje ter za ustrezno vrednotenje dela na univerzi.
Z lepimi pozdravi,
Koordinacija sindikatov na UL
Karin Cvetko Vah, predsednica Visokošolskega sindikata Slovenije - Sindikata Univerze v Ljubljani
Matjaž Gams, predsednik Konference Visokega šolstva in znanosti SVIZ
Bojan Hribar, sekretar sindikata VIR
Marko Marinčič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije
Tomaž Sajovic, predsednik Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze

Priporočila za izvajanje stavke:
1. Stavka se bo pričela dne 23. 1. 2013 ob 7.00 uri in se zaključila dne 23. 1. 2013 ob 21. 00 uri. O stavki, ki je bila napovedana rektorjem, je treba seznaniti tudi dekane, direktorje in druge vodje organizacijskih enot.
2. Stavka poteka na delovnem mestu stavkajočih  z udeležbo na zborih delavcev, akademskih zborih, sestankih oddelkov oz. kateder ipd.
3. Del stavke se izvede izven zavoda tako, da se zaposleni zberejo na organiziranih shodih.
4. Pedagoški delavci stavkajo tako, da v času stavke ne izvajajo neposrednega pedagoškega dela, izpitov, konzultacij, govorilnih ur itd. Presoja o izvedbi nujnih izpitov oz. nadomestnih rokih, izvedbi zagovorov itd. je prepuščena vsakemu stavkajočemu posebej. Poskrbeti je treba za obveščanje študentov.
5. Oblika stavke na raziskovalnih inštitutih naj bo prilagojena specifiki dela. Stavkajoči naj v dogovoru z vodstvom in koordinacijo sindikatov opredelijo minimum nujnega dela, ki ga zagotavljajo, in obvestilo o tem posredujejo uporabnikom.
6. Delavci v knjižnicah, tajništvih, strokovnih in tehničnih službah ter drugih uradih stavkajo tako, da v času stavke ne opravljajo dela in nimajo uradnih ur.
7. Nujna dela naj se kljub stavki izvedejo. Zaželeno je, da vodje organizacijskih enot minimum nujnih del uskladijo z zaposlenimi na organizacijski enoti in s koordinacijo sindikatov na UL: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].
8. Med stavko je treba ravnati odgovorno. Stavka mora potekati mirno in brez ogrožanja zdravja ali varnosti ljudi in premoženja ter brez incidentov.
9. Stavka je pravica vsakega zaposlenega, ki je zagotovljena z Ustavo RS. Delodajalec ne sme preprečevati zaposlenim, da bi sodelovali v stavki. Nihče nima pravice zahtevati poimenskih podatkov o tem, kdo je stavkal.
10. Delavcev, ki želijo v času stavke delati, stavkajoči pri tem ne ovirajo.

Oznake: