Proračun 2013 & 2014 - delež za znanost

Izvleček iz proračuna za naslednji dve leti in primerjava z zneski za leti 2011 in 2012:

Vir: MIZKŠ (Vsi zneski so v EUR.)

Oznake: