Študenti Filozofske fakultete UNI-LJ proti "varčevalnim ukrepom"

Študenti senatorji Filozofske fakultete so te dni fakultetni javnosti in vodstvu poslali tole pismo.
Spoštovani dekan, spoštovani senatorji in senatorke, spoštovani predstojniki in predstojnice oddelkov Filozofske fakultete,
ponedeljkova izredna skupna seja Senata in Upravnega odbora Filozofske fakultete je izredno pomembna, saj se na njej odločamo, ali bomo sprejeli ideologijo o nujnosti varčevanja, ali pa bomo zahtevali, da se visoko šolstvo financira na ustrezen način, kot to od Vlade RS med drugim zahteva tudi Ustavno sodišče RS. Študentje želimo izpostaviti, da se tako rekoč odločamo med dvema perspektivama, dvema različnima družbama:
• perspektivo, v kateri sta znanost in izobraževanje zavestno podfinancirani ter podvrženi političnim in kapitalističnim interesom,
• ali družbo, v kateri sta avtonomna univerza in brezplačno ter kritično izobraževanje bistveni sili razvoja.
Filozofska fakulteta že vrsto let nima dovolj denarja, zato je morala plače financirati iz lastnih sredstev:
• leta 2008 je zagotovila 370.000 €,
• leta 2010 že 1.607.000 €,
• leta 2012 se ta številka približa trem milijonom €,
• proračun za leto 2013 predvideva nadalnje ~ 15% znižanje sredstev za visoko šolstvo.
Vidimo, da trenutni in prihodnji finančni pogoji povzročajo razpadanje brezplačnega visokega šolstva in vsiljujejo trend komercializacije univerze pod sloganom “Fakultete naj denar najdejo same.” Delovanje po principu ponudbe in povpraševanja izničuje znanstveno avtonomijo, podreditev gospodarstvu pomete s humanistiko (kar na kratki rok pomeni zapiranje oddelkov), študij izgubi svojo kritično in emancipatorno razsežnost, šolnine pa v končni fazi poskrbijo, da univerza postane institucija, ki je dostopna samo materialno priviligiranim.
Dekana Filozofske fakultete, red. prof. dr. Andreja Černeta, zato pozivamo, da odločno zavrne varčevalne ukrepe in z njimi povezano varčevanje na fakulteti.
Pozivamo ga tudi, da po vzoru rektorja Univerze v Ljubljani, red. prof. dr. Stanislava Pejovnika, problematizira svojo kazensko odgovornost za neizvajanje domnevno nujnih varčevalnih rezov in od Vlade RS zahteva spoštovanje sodbe Ustavnega sodišča RS, da se zakonsko uredi financiranje visokega šolstva (v skladu z 58. členom Ustave RS, ki določa, da so državne univerze in državne visoke šole avtonomne, njihovo financiranje pa ureja zakon).
Dekanu pri udejanjanju ponujenih predlogov študentje senatorji Filozofske fakultete izrekamo vso podporo. S tem je predvsem mišljena podpora dekanu v primeru, da bo moral kazensko odgovarjati za neizvajanje varčevalnih ukrepov. Če bi do tega prišlo, bomo študentje senatorji v sodelovanju s civilno družbo poskrbeli za mobilizacijo čim večjega števila študentov in visokošolskih delavcev ter ustrezen množičen odziv v javnosti.
Študenti in študentke Senata Filozofske fakultete UL
Ljubljana, 3. 11. 2012
Na pismo se je kratko odzval tudi rektor Univerze v Ljubljani:
Spoštovani,
v celoti podpiram pismo študentov senatorjev.
Lep pozdrav, Stane Pejovnik, rektor

Oznake: