Zakaj so prav fiziki pri nas raziskovalno najbolj uspešni?

Včeraj sem na Facebooku zastavil vprašanje, ali zna mogoče kdo pojasniti, zakaj je prav fizika pri nas raziskovalno najbolj uspešna znanstvena disciplina? Trenutno so namreč samo fiziki zmožni objavljati svoje v Sloveniji izvedene raziskave v revijah, kot sta Nature in Science. Neposredni povod debate je bil prvi prestižni ERC Advanced Grant za raziskovalca, ki dela v Sloveniji, ki ga je dobil prav fizik, lani pa je raziskovalka prav tako iz FMF dobila ERC za mlajše znanstvenike.

Kaj delajo torej fiziki drugače kot drugi raziskovalci pri nas, da so sistematično bolj uspešni?

Ena od prvih hipotez, ki so jo postavili kolegi, ki niso fiziki, je bila, da je fizika pač bolje financirana. Ampak v to razlago ne verjamem.

Druga hipoteza je bila, da so učitelji fizike v osnovnih šolah in na gimnazijah v povprečju boljši kot so učitelji drugih predmetov. Ampak po mojem tudi to ne drži.

Še najbolj me trenutno prepriča dejstvo, da so fiziki medsebojno bistveno manj skregani, kot so raziskovalci v drugih vedah, zato lažje sodelujejo, si izmenjujejo izkušnje, stike in raziskovalno opremo. A ima še kateri drug faks skupen redni tedenski seminar, kjer profesorji in vabljeni predavatelji predstavljajo svoje raziskave kolegom, potem pa sledi še neformalno druženje ob čaju?

Oznake: