Prvi ERC Advanced Grant za raziskovalca v Sloveniji!

Evropski raziskovalni svet je prof. dr. Draganu Mihailoviću za obdobje 2013-2017 odobril projekt za priznane raziskovalce "ERC Advanced Grant" z naslovom Coherent trajectories through symmetry breaking transitions. To je prvi "ERC advanced grant" v Sloveniji in je namenjen spodbujanju izjemnih, že uveljavljenih raziskovalcev. Prof. dr. Dragan Mihailovović na Inštitutu "Jožef Stefan" vodi Odsek za kompleksne snovi, je vodja Centra odličnosti Nanoznanosti in nanotehnologije in profesor na Oddelku za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
Vir: FMF
"Evropski raziskovalni svet (ERC) je relativno mlada evropska institucija, vendar si je s svojim načinom financiranja pionirskih raziskav v Evropi že pridobila ugled med državami članicami EU in širše v svetu. Zaradi svojega ugleda pri spodbujanju znanstvene odličnosti na vseh področjih raziskovanja in zaradi odprtosti za vse prijavitelje v svetu, ki bi želeli nadaljevati svojo znanstveno pot v Evropi, je konkurenca na razpisih ERC vedno zelo ostra. Prijavljajo se tudi tako ugledni posamezniki kot so Nobelovi nagrajenci v zadnjih letih pa se je že dogodilo, da je posamezno področno Nobelovo nagrado prejel znanstvenik, ki izvaja ERC projekt."
Vir: MIZKS

Oznake: