Ne UTD ampak UTS?

Ideja uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka UTD velja za eno redkih novih zanimivih idej, ki jih je zadnja desetletja uspela iznajti levica, ki je idejno sicer v hudi krizi, kot ugotavlja tudi Žižek v nedavnem komentarju Capitalism - By Slavoj Zizek | Foreign Policy:
"The main victim of the ongoing crisis is thus not capitalism, which appears to be evolving into an even more pervasive and pernicious form, but democracy -- not to mention the left, whose inability to offer a viable global alternative has again been rendered visible to all. It was the left that was effectively caught with its pants down. It is almost as if this crisis were staged to demonstrate that the only solution to a failure of capitalism is more capitalism."
Tule je kratka animirana predstavitev ideje UTD, ki ima za cilj predvsem odpravo modernih skorajda suženjskih oblik dela:


Tule pa je še odlomek iz dobro argumentirane kritike uvedbe UTD: Matjaž Hanžek, sociolog | MLADINA.si
V razpravah o UTD pozabljamo, da ima zaposlitev poleg manifestativne posledice na ljudi, torej plače, še vrsto drugih, za človeka zelo pomembnih in očem skritih razsežnosti. Gre za njegovo dostojanstvo, ponos in tudi za priznanje družbe, da je koristen.

Ker je UTD dokaj utopična in tudi problematična ideja, še posebej če bi bila na voljo le državljanom, ne pa tudi priseljencem, bi bilo morda smiselno namesto o univerzalnem temeljnem dohodku razmišljati o univerzalnem temeljnem statusu? UTS namesto UTD?

Nekaj podobnega imajo že v Franciji, kot je v Delu opisala novinarka Mimi Podkrižnik: Status samostojnega podjetnika po francosko (Portail officiel des auto-entrepreneurs)
»Prednost statusa je ta, da se lahko podjetnik popolnoma preda ustvarjalnosti in poslu, saj mu ni treba skrbeti niti za zapleteno papirologijo niti za računovodstvo. Edino, kar mora sporočiti pristojnim, je letni promet. Če je ta nižji od 32.600 evrov oziroma za trgovce 81.500 evrov, je zanj v celoti poskrbljeno še naprej in tudi socialnih prispevkov je oproščen. Hkrati je deležen vseh ugodnosti sistema.« Medtem ko ostajajo nekateri pri istem statusu leta in leta, drugi, katerih promet presega omenjeno vsoto, prerastejo v čisto majhna podjetja (TPE). Pri njih je režim drugačen in tudi manj ugoden: plačati morajo prispevke in prav tako davek na dobiček.
Poenostavljeno rečeno temeljni dohodek v tem kontekstu pomeni plačilo temeljnih socialnih prispevkov, za kar poskrbi država. Ampak kot kaže bodo prav socialisti tudi v Franciji ta status kmalu ukinili:
A okrog statusa samostojnega podjetnika po francosko, »ki je kapitalistično-liberalna ideja in je vzklila pod Sarkozyjem«, se po novem zapleta, saj so se čisto majhni podjetniki (TPE) začeli pritoževati in opozarjati na nepravičnost v odnosu do njih. »Nova vlada hoče zdaj spremeniti sistem samozaposlovanja, proti čemur zdaj podpisujemo peticijo. Tudi jaz sem jo. V prihodnje naj bi vsakdo nekaj plačal: tisti z več prometa več, drugi manj in celo oni, ki ničesar ne zaslužijo, vsaj nekaj.«

Oznake: