Megakombinat

Kaj si lahko obetamo od ljudi, ki v času krize vodijo našo državo? Kakšne so njihove vrednote, moralna načela in koliko cenijo naše skupno dobro? Kaj pomeni, ko eden izmed treh kandidatov za predsednika republike, ljubljansko in mariborsko univerzo imenuje megakombinat?  In ko je to istočasno človek, ki je tako diplomiral kot doktoriral na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani? Kaj mislite?
Toda univerzam, po besedah rektorjev, grozi zlom, govorijo o nacionalni katastrofi. Kaj bi vi v takšnem primeru storili kot predsednik države?
Zagotovo bi prosil rektorje, da poiščejo notranje rezerve. Ne morejo samo čakati na državo - ona je samo eden od petih financerjev visokošolskih programov. Morda smo preveč podržavili univerzitetno življenje, imamo megakombinate, kot sta ljubljanska in mariborska univerza, ki so premalo elastični, premalo iščejo svoje mesto in dialog z gospodarstvom. To je v svetu pomemben vir financiranja, poleg šolnin, donacij lokalnih skupnosti in ustanoviteljev.
Toda v ozadju je strah pred privatizacijo javne sfere.
Nevarnost ni v privatizaciji, ampak če bi padla kakovost univerze. Tudi etabliran visokošolski zavod je lahko slabe kakovosti, kakor seveda ni nujno, da je zasebni zavod dober. Če bo agencija za kakovost opravljala svoje delo, potem ne bo težav. Nekakšen nadzor nad kakovostjo pač mora biti. Pri nas se ustvarja vtis, da je javna šola nujno boljša od zasebne, pa ni tako. Slovenija ima najmanjši del zasebnega šolstva v okviru OECD, kar pomeni, da naša lastniška struktura ni normalna. [Dr. Milan Zver, intervju v Delu, 27.10.2012]
Mimogrede, kaj sploh pomeni beseda kombinat? Čeprav nisem prav zelo mlad, mi deluje nekoliko retro - moja prva asociacije je odličen ženski pevski zbor Kombinat No, SSKJ kombinat definira takole:
kombinát   -a m (ȃ) gospodarska enota, ki sestoji iz več sorodnih, med seboj tehnološko povezanih proizvodnih obratov, podjetij: ustanavljati kombinate; kmetijski, lesni, metalurški, tekstilni kombinat / združevanje podjetij v kombinate / zgraditi kombinat težke industrije poslopja te gospodarske enote.
V tem smislu bi torej univerza kot kombinat (gospodarska enota)  merila ravno nasprotno, kar ji očita Zver (premajhna povezava z gospodarstvom). Google iskanje gesla kmetijski, lesni, metalurški ... kombinat odkrije zgodovino kar nekaj znanih slovenskih podjetij, ki so so bila včasih taki ali drugačni kombinati.
Prav tako Google razkrije podjetja v Srbiji in na Hrvaškem, ki imajo v imenu še vedno izraz kombinat. Na Wikipediji je najbolj obširno geslo "Kombinat" v nemščini, meri pa na specifičen tip delovne organizacije v bivši Vzhodni Nemčiji. Izrazu megakombinat pa z Googlom smisla nisem uspel najti.

Oznake: