Kreativna jedra

Od včeraj je na mizi MIZKS precej velik  razpis, 4 mio. težak "Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder." Na razpis se lahko prijavijo le registrirani visokošolski zavodi. Očitno gre za dosti široko opredeljeno sofinanciranje:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov za aktivnosti, ki vključujejo:
- upravljanje in razvoj kreativnih jeder;
- raziskovalno-razvojno delo raziskovalcev;
- izboljšanje pogojev za raziskovalno delo (npr. nabava raziskovalne opreme, sklenitev
dogovorov za gostovanje na opremi v drugih raziskovalnih organizacijah) ter
- izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov, kjer  bodo aktivnosti pomenile preboj oz.
 razvoj raziskovalne institucije na konkretnem področju.(*)
Merila za ocenjevanje vlog imajo možnih 140 točk, od teh je 20 točk vezanih na kriterij "Ekonomska šibkost regije". Po tem kriteriju fakultete iz treh statističnih regij - osrednje-slovenske, obalno-kraške in gorenjske - od možnih dvajsetih dobijo le 1 točko. (Če še velja lestvica iz dokumenta, na katerega nas napotuje razpis *, str. 30 ). Hipotetično bi  dve javni univerzi vsaj po tem kriteriju precej izviseli, bolje bi se izšlo za Maribor (10 točk), malo slabše pa za različne goriške fakultete (5 točk).

Ker razpis tudi drugod močno poudarja "zagotavljanje policentričnega razvoja", najbrž ne falimo preveč, če ugibamo, da bo precejšen del sredstev iz razpisa pripadel novim zasebnim visokošolskim zavodom po Sloveniji.

Mimogrede, kot pogoj razpis omenja še
Na javnem razpisu ne morejo sodelovati prijavitelji, ki:so bili na dan 31. 12. v letu pred objavo tega razpisa v stanju insolventnosti po 14. členu  Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (*)
Insolventnost fakultet lahko nekoč postane še resen faktor v sistemu razpisov in sofinanciranja.

Oznake: