80 medvedov, 10 volkov

V jesenskem času na tem blogu že tradicionalno poročamo o načrtovanem letnem odstrelu velikih zveri za prihodnje leto. Jesensko lovsko sago tokrat začenjam malo prej, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je namreč objavilo dokument "Strokovno mnenje za odstrel velikih zveri za obdobje 1. 10. 2012 – 30. 9. 2013", ki ga je pripravil Zavod za gozdove.

Glede medveda.
Ocena številčnosti populacije: med 394 do 475 medvedov  (konec l. 2007), letni prirast med 82 - 125 medvedi.
Predlagan odstrel za obdobje 1.10.2012-30.9.2013: 80 živali (ocenjujejo, da bo poleg tega nenačrtovane "izgube" še dodatnih do 20 živali)
Lanski (1.10.2011-30.6.2012) odstrel in izgube: 95 medvedov, od tega 61 samcev in 31 samic (+3 neznano), ali 71 medvedov do 100kg, 13 medvedov 101-150 kg, 11 medvedov nad 150kg
Ocenjena odškodnina zaradi škode od medvedov: 117.993,74; 319 škodnih primerov (2011), 50.716,62; 113 škodnih primerov (2012 do 30.6.)
Glede volka.
Ocena številčnosti populacije: 40 oz. (interval zaupanja) 39-50 živali (pomlad 2011); ob upoštevanju, da ima del teh volkov teritorije tudi na Hrvaškem, pa spomladanska ocena številčnosti znaša 32 (28-39) živali
Predlagan odstrel za obdobje 1.10.2012-30.9.2013: 10 živali
Lanski (1.10.2011-30.6.2012) odstrel in izgube: 10 živali
Ocenjena odškodnina zaradi škode od volkov: 254.833,40; 447 škodnih primerov (2011), 71.710,70; 137 škodnih primerov (2012 do 30.6.).
Je torej odstrel volkov in medvedov v Sloveniji  v tem obsegu strokovno upravičen in utemeljen? Vprašanje ima več plasti. Prvi del vprašanja glede populacije velikih zveri je, v kolikšni meri je določitev števila živali in področja, kjer jim je dovoljeno živeti, stvar presoje o kapaciteti in primernosti okolja, v kolikšni meri pa jo določajo drugi faktorji. Zakaj je recimo primerna populacija volkov, ki naj bi jo vzdrževali, ravno 50 živali, ne pa recimo 500? Zakaj ne dopustimo razširitve volkov po vsem področju Slovenije, recimo na Pohorju? Razlog gotovo ni neprimernost ali kapaciteta okolja, ampak bolj ali manj racionalno utemeljeni odpori ljudi. Tako "Strokovno mnenje" v navajanju razlogov, zakaj je odstrel volka potreben, celo v prvem stavku zapiše
Legalni odstrel volkov lahko znotraj nekaterih interesnih skupin poveča toleranco in celo  interes za ohranjanje te vrste. Ker je odnos javnosti eden izmed najbolj ključnih dejavnikov  za dolgoročno ohranitev volka, povečanje tolerance ljudi do volkov neposredno zagotavlja  koristi varstvu volkov.(*)
Kar se nehote sliši precej protislovno: volkove bomo z odstrelom zavarovali pred tistimi, ki so do njih netolerantni? A verjamem, da so se avtorji le nerodno izrazili.

Drugi del vprašanja pa je, kako prepričljiva je strokovna utemeljitev o številu odstreljenih živali glede na predpostavko, da še ne ogroža stabilnosti populacije - torej, da je predlagano število za odstrel (80 medvedov in 10 volkov) ravno pravšnje, da se bo čez čas približno ohranil obseg življenjskega prostora  in število zveri v Sloveniji. Seveda nisem v položaju, da bi lahko temu neposredno oporekal. So pa ob enakem številu odstreljenih volkov lani v društvu Dinaricum zapisali, "lahko pričakujemo, da bo ob predlaganem poseganju v populacijo v več tropih prišlo do nadaljnjega rušenja njihove strukture, bo takšno poseganje zelo verjetno ogrožalo ugodno stanje populacije, saj mnogi izmed tropov ne bodo normalno delovali." (*) Morebitni problem za "Strokovno mnenje", posebej, če se bo Dinaricum na podoben način oglasil tudi letos, je v tem, da je društvo tudi nosilec temeljne strokovne raziskave o volku v Sloveniji, projekta SloWolf. Prav na podatke iz te raziskave pa se v utemeljevanju svoje strokovnosti skoraj največkrat sklicuje "Strokovno poročilo" Zavoda za gozdove.

Oznake: