Onesnaževanje in smrt

Greenpeace je v Italiji  te dni zmagal na sodišču v tožbi, ki jo je proti njemu vložilo energetsko podjetje ENEL. Gre za analogen primer kot v Sloveniji:  Greenpeace je ob uporabi metodologije Evropske agencije za okolje (študija "Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe") ocenil škodo za zdravje, ki jo povzročajo Enelove termoelektrarne na premog. Škodo so izrazili tudi - kar je seveda najbolj kontroverzno - v številu smrti zaradi onesnaženja.

Število smrti morda iz strožjega stališča zdravstvene statistike res ni popolnoma adekvaten  pojem - v takšnem kontekstu raje uporabljajo merila, kot so npr. leta izgubljenega življenja ali potencialna leta izgubljenega življenja. Dejansko se zato tudi študija  Evropske agencije za okolje izrazom glede smrti izogiba.

A vendar se za statistiko skriva dejstvo, da onesnaženo okolje je neposreden vzrok za škodo zdravju ljudi in tudi vzrok za prezgodnje umiranje. Ali je točno ta onesnaževalec povzročil točno to škodo vašemu zdravju? Na to seveda ni mogoče odgovoriti, kakor tudi na vprašanje, katera cigareta in kateri glaž je bil tisti (bog ne daj ;) usodni.  Kar pa ni razlog, da bi, glede na številne raziskave in podatke,  lahko racionalno zanikali vzročno povezavo.

Zato se povsem strinjam z italijanskim sodnikom, ki je v sodbi zapisal
“i termini killer, vittima, crimine, sporca verità e quanto altro indicato […] configurano un linguaggio, nell’intero contesto, adeguato all’importante iniziativa di denuncia ambientale…” (*)
Z drugimi besedami, izjava, da onesnaževanje ubija, je lahko  povsem legitimna v okviru kampanije zainteresiranih skupin, ki želijo javnost opozoriti na škodo za zdravje ljudi, ki jo povzroča določen onesnaževalec.  Seveda, če je  interpretacija korektna in izhaja iz verodostojnih podatkov. Italijansko sodišče je v primeru Enel/Greenpeace ta postopek preverjalo in Greenpeaceu pritrdilo, da je uporabljal verodostojne podatke in svojo interpretacijo teh podatkov tudi argumentiral. Morda sodni test glede Termoelektrarne Šoštanj, ki je pri nas imela podobne probleme s poročilom slovenskega Greenpeacea, še sledi?

Oznake: , ,