ARSO: "Okolje, v katerem živimo"

Agencija RS za okolje je pravkar izdala knjigo (dostopna je tudi v pdf, hvala) Okolje, v katerem živimo. Nekoliko eklektično,a vsekakor zanimivo zadevo predstavljajo kot
zbirko člankov o podnebni spremenljivosti in stanju okolja v Sloveniji. Zajema vsebine s področja meteorologije, biometeorologije, hidrologije, onesnaženosti zraka in seizmologije.(*)
V množici strokovnih informacij se skriva marsikaj zanimivega tudi za širšo javnost. Jaz sem recimo hitro opazil (verjetno zato, ker imam tja nastavljene radarje) tale podatek, povezan s proizvodnjo premoga in energije v Šaleški dolini. Avtorica Špela Remec Rekar v članku Stanje Velenjskega in Družmirskega jezera zapiše
Tako Velenjsko kot Družmirsko jezero ne dosegata kriterijev za  dobro ekološko stanje. V Velenjskem jezeru je kronično povečana vsebnost sulfata in molibdena. Obe onesnaževali izrazito presegata standard za dobro ekološko stanje, določen v Uredbi o spremembah in  dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda,  Ur.l.98/2010. V Družmirskem jezeru je vsebnost  molibdena sicer 4-krat nižja kot v Velenjskem jezeru,  vendar kljub temu povprečna letna koncentracija  molibdena v Družmirskem jezeru presega kriterije za  dobro ekološko stanje.  (*, str. 82, poudarek L.O.)
Koliko ga presegata? Po teh podatkih kar  precej. Letno povprečje sulfata (SO4), ki ustreza  okoljskim standardom kakovosti,  je 150 mg/l, v Velenjskem jezeru je  l. 2011 znašalo  526 mg/l.
Letno povprečje molibdena v skladu z okoljskimi standardi je 24 μg/l,  leta 2011 je bilo v Velenjskem jezeru  116 μg/l, v sestrskem Družmirskem jezeru pa 39 μg/l (*, str. 83). Seveda ni razloga za paniko, ker ne gre za ravno zelo strupene snovi glede na količine.  Vsekakor pa je zadeva vredna pozornosti, kakor vsako onesnaževanje, ki ga povzročitelji radi minimalizirajo v skladu s svojimi interesi.

Oznake: ,