Okrogla miza o GSO na FDV

Na FDV bodo v četrtek, 24. maja 2012 ob 14.00, v senatni sobi organizirali okroglo mizo o GSO z naslovom: »(Ne)znanje in stališča prebivalcev Slovenije o GSO«. Povod so izsledki ciljnega raziskovalnega projekta »Socio-ekonomski dejavniki gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji«, kjer so izvedli javnomnenjsko raziskavo o stališčih prebivalcev Slovenije o GSO.
Raziskava je pokazala tri ključne ugotovitve:
1. večina prebivalcev Slovenije ima negativno stališče o GSO ne glede na vrsto in uporabo,
2. večina nima dobrega znanja o GSO in
3. njihovi glavni viri informacij so množični mediji.

Oznake: