Nova platforma za izmenjavo izkušenj z objavami na področju družboslovja

Nova spletna stran ReviewMyReview ponuja možnosti izmenjave izkušenj, mnenj, komentarjev ... glede objav člankov in drugih strokovnih prispevkov in pridobivanja projektnih sredstev. 

Oznake: