Nenavadne poteze Univerze na Primorskem

Pred časom (l. 2010) smo pisali o zmanjševanju števila sodelavcev Fakultete za humanistične študije UP in reakciji vodstva fakultete ter dela zaposlenih, ki se nam je tedaj zdela neprimerna. Dekanjo Vesno Mikolič je takrat k odstopu pozvali tudi sindikat SVIZ.  Med tem se je konec lanskega leta zamenjalo vodstvo univerze in novi rektor Dragan Marušič je 26.3.2012 dekanjo predčasno  razrešil iz položaja iz razloga, kot navaja, zaščite  "dobrega imena Univerze na Primorskem in preprečitev nematerialne in materialne škode, ki bi lahko nastala zaradi zlorabe pristojnosti in podeljenih pooblastil pri poslovanju fakultete." (Dnevnik, 26.3.2012)

Na mesto odstavljene dekanje je Marušič en teden kasneje, 4.4. 2012 za vršilca dolžnosti dekana Fakultete za humanistiko z enoletnim mandatom imenoval dr. Gorazda Drevenška iz Fakultete za matematiko in naravoslovje UP.

Prva nenavadnost je, da je bil  na mesto dekana Fakultete za humanistiko imenovan profesor iz druge fakultete - dr. Drevenšek je po izobrazbi biolog, njegovi strokovni področji pa sta, kot navaja, nevrobiologija ter srce in ožilje. So ga za dekana izbrali humanisti? Zdi se, da ne; kot navaja rektor Marušič, ti v času enega tedna od razrešitve "vse od razrešitve, t.j od 26. 3. 2012 pristojni organi UP FHS niso posredovali predloga za imenovanje dekana", zato ga je 4.4. 2012 imenoval rektor sam.

Druga nenavadnost je obrazložitev, zakaj je lahko član ene fakultete iz strani rektorja imenovan za dekana druge fakultete. V Odločbi o imenovanju dekana oz. vršilca dolžnosti dekana Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije (4.4.2012) podpisani rektor Marušič navaja
Določba 2. odstavka 67. člena Statuta UP določa, da v kolikor senat članice do izteka mandata dekana rektorju ne predlaga kandidata za dekana, imenuje dekana rektor samostojno izmed učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat Univerze. Določba 24. člena  ZVIS pa določa, da je za dekana članice univerze lahko imenovan, kdor je na njej zaposlen kot visokošolski učitelj. 
Rektor interpretira, da je za dekana fakultete (članice univerze) lahko imenovan, kdor je na univerzi zaposlen kot učitelj. Težava je v tem, da sta oba citirana akta glede tega precej eksplicitna, in to v prav nasprotni smeri.
2. odstavek 67. člena statuta UP se tako glasi
Če senat članice do izteka mandata dekana ne predlaga kandidata za dekana, imenuje dekana rektor izmed učiteljev članice, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze. (*)
Rektor v obrazložitvi nenatančno citira statut, ki izbor za dekana jasno omejuje na učitelje članice oz. fakultete.
Prav tako je dokaj jasen (vsaj po mojem laičnem razumevanju) tudi 24.člen Zakona o visokem šolstvu (24. člen: "Dekan oziroma direktor"), ki se v citiranem odstavku glasi
Za dekana članice univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda je lahko imenovan, kdor je na njem zaposlen kot visokošolski učitelj.(*)
Pozorni in tečni bralec bo morda opazil spremembo v spolu zaimka, ki se je zgodila med izvirnim členom zakona in citatom v rektorjevi odločbi ;). Pomembno? Presodite sami.

Jaz se pri celotni zadevi zaenkrat vzdržujem generalne sodbe. Kolikor razumem, je glede mnenja o  spremembi vodstva tudi sama fakulteta precej razcepljena. Vsekakor pa se mi zdi, da so zgoraj navedene nenavadnosti dovolj očitne, da terjajo resen odgovor.

Oznake: