Kako Slovenija plačuje sto Nobelovih nagrajencev

Pod naslovom Kako Slovenija plačuje sto Nobelovih nagrajencev je v Financah prof. dr. Aleš Iglič, predstojnik Katedre za osnove elektrotehnike, matematiko in fiziko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, članek o prejemkih slovenskih akademikov. Nekaj izsekov

... Med take privilegije sodijo tudi izjemne pokojnine (prejema jih okoli 170 upravičencev) in tako imenovane nagrade izrednim in rednim članom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU). Tudi druge države poznajo izjemne pokojnine, vendar še zdaleč ne tako številne kot v Sloveniji. Na Danskem na primer dve ali tri za področje literature za celo državo.

... Člen 15 zakona o SAZU namreč določa, da rednim in izrednim članom SAZU, državljanom RS s stalnim bivališčem v Sloveniji, pripada stalna mesečna nagrada. Statut SAZU sicer določa merila in višino nagrade. Kolikor mi je znano, se tako imenovana nagrada članom SAZU izplačuje v višini povprečne mesečne plače v državi.

...Tako imenovana »nagrada« SAZU in izjemna pokojnina pa lahko skupaj zneseta okoli 2.700 evrov neto. Ker ima SAZU (največ) 60 rednih in 30 izrednih članov (ta omejitev se nanaša na člane, mlajše od 75 let; 12. člen Zakona o SAZU), to pomeni, da več kot 90 članov SAZU prejema dvojne redne mesečne dohodke iz proračuna RS.

...Glede na višino teh dohodkov lahko izračunamo, da lahko redni in izredni člani SAZU za časa življenja prejmejo vsoto, ki je reda velikosti denarne nagrade, ki jo prejmejo Nobelovi nagrajenci za znanost (ki si ponavadi Nobelovo nagrado delijo).

... Z denarjem, ki se porablja za redne dodatne mesečne dohodke članov SAZU, ki že imajo pokojnino ali še eno plačo na drugi ustanovi RS, pa bi lahko na primer financirali okoli sto podoktorskih študentov, kar bi lahko precej pripomoglo k izboljšanju razmer v slovenski znanosti.

...Glede na predvidoma visoko etično raven članov SAZU bi bilo pričakovati, da se bodo ti sami odpovedali rednim mesečnim dohodkom na SAZU kot ostanku drugih časov, ki ni v skladu s prakso v starih demokratičnih državah.

Hvala Anonimnemu za povezavo na članek.

Oznake: ,