Za družinski zakonik

Društvo psihologov Slovenije je v javni razpravi izrazilo po mojem mnenju enega bolj relevantnih strokovnih prispevkov, s katerim zavračajo trditve o domnevnem socialnem in psihološkem deficitu družin s partnerji istega spola.
...Stališče DPS temelji na mnenju Ameriškega psihološkega združenja (APA) in Avstralske zveze psihologov, ki sta zbrali podatke različnih študij in opravili mednarodne metaanalize.Društvo psihologov Slovenije namreč zavrača ideološko in moralistično presojanje novega predloga Družinskega zakonika, zlasti pa njegovega dela, ki se nanaša na posvojitev bioloških otrok s strani istospolnega partnerja otrokovega starša. Naše stališče je zato oblikovano na osnovi znanstvenih spoznanj, ki izhajajo iz pregledne metaanalitične psihološke raziskave, nastale z analizo ugotovitev večjega števila empiričnih raziskav (npr. APA, 2005; Short in drugi, 2007; Biblarz in Stacey, 2010). Večina omenjenih raziskav je narejenih v tujini, kjer je to področje družinskega življenja že dalj časa zakonsko urejeno in zato tudi empirično preverljivo. Podobnega mnenja kot DPS so tudi druga stanovska strokovna združenja po svetu (npr. American Psychological Association (APA), The Australian Psychological Society, itd.) in pri nas (Zbornica kliničnih psihologov Slovenije, Združenje psihoterapevtov Slovenije in Katedra za razvojno psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani). Z našim stališčem so skladne tudi strokovne ocene in stališča, ki so jih kolegi iz APA zastopali na ameriških sodiščih, v posameznih primerih zahtev po posvojitvi otrok s strani istospolnih partnerjev (APA, 2005). Vse te ugotovitve in stališča potrjujejo usmeritve, nakazane v Zakoniku. ... (*)

Rezultate povzemajo:

Nadalje lahko ugotovitve metaanaliz (Biblarz in Stacey, 2010) strnemo v naslednje alineje:
- dosedanje znanstvene raziskave ne podpirajo prepričanja, da otroci za skladen razvoj potrebujejo starša obeh spolov;
- opravljene raziskave prav tako ne kažejo na kakršne koli starševske sposobnosti, kompetence ali značilnosti, ki bi bile prisotne zgolj in samo pri staršu določenega spola (in ga recimo samo moški starši ne bi imeli, izjema je seveda dojenje);
- večina analiziranih raziskav kaže, da družine z dvema predanima in ljubečima staršema (ne glede na njun spol) otrokom nudijo nekoliko bolj ugodno okolje za razvoj v primerjavi z eno- ali več-starševskimi družinami.
Otroci se v glavnem ne razlikujejo niti glede osebnostnih potez, razen, da so otroci istospolnih staršev bolj odprti za nove izkušnje in so bolj tolerantni do drugačnosti. Metaanalitične študije tudi kažejo (APA, 2005), da ne držijo prepričanja, da istospolni starši vplivajo na večjo verjetnost pojava istospolne usmerjenosti pri otrocih. Pogostost pojava istospolne usmerjenosti je primerljiva pri otrocih različno in istospolnih staršev, saj je ta biološko in ne socialno določen (APA). (*)
Vsaj kar se tiče sklicevanja nasprotnikov zakona na stroko, prispevek psihologov dobro kaže, da to ni le referendum o zakonu, temveč tudi (ali predvsem) referendum o hinavščini. Glasoval bom za družinski zakonik.Oznake: